SLÚŠ nesúhlasí s povinným poistením ekonomicky neaktívnych ľudí

Za útok na základné demokratické princípy štátu i EÚ považuje Slovenská lekárska únia špecialitov (SLÚŠ) návrh vlády, podľa ktorého sa ekonomicky neaktívna časť obyvateľstva bude musieť povinne poistiť v štátnych zdravotných poisťovniach.

Podľa prezidenta SLÚŠ Andreja Janca tento krok postihuje najviac dôchodcov, ktorí celý život pracovali, platili si najvyššiu poistku v súkromnej poisťovni, čakajú nadštandardné výhody a keď odchádzajú do dôchodku a mali by tieto výhody využiť, tak ich niekto nasilu prepoistí do štátnej poisťovne.

SLÚŠ vo vyhlásení, ktoré poskytla dnes TASR, odmieta názor, že štát má právo rozhodnúť, v ktorej poisťovni budú poistení ekonomicky neaktívni občania ako dôchodcovia, nezamestnaní, väzni, deti či matky na materskej dovolenke, za ktorých štát platí poistné.    

"Rovnako by potom štát mohol rozhodovať aj o tom, koho má občan voliť, keďže platí náklady, spojené s organizáciou volieb. V obidvoch prípadoch je všetko platené len z daní, na ktoré občan vyrobil," píše Janco. Podľa neho na východnom Slovensku by takéto prepoistenie malo za následok presun 60 percent poistencov zo súkromných zdravotných poisťovní, s ktorými sú však títo poistenci spokojní.

Jenco ďalej poukazuje na fakt, že iba súkromné poisťovne nevnútili do zmlúv limity na lieky, ktoré títo občania dostávajú. Čas čakania na operačné zákroky je podľa neho v súkromných poisťovniach niekoľkonásobne kratší ako v štátnych poisťovniach, čo hovorí o dobrom hospodárení v prospech poistencov.

SLÚŠ je toho názoru, že násilný presun 3,1 milióna občanov do štátnych poisťovní by bol prvým krokom k tomu, aby štát neskôr rozhodoval aj o tom, kto a akú kvalitnú zdravotnú starostlivosť si zaslúži a kto nie. "V SR sa pod garanciou novej vlády postupne útočí na základné princípy demokratického štátu. V tomto prípade na právo občana slobodne sa rozhodnúť a na vlastnícke práva občana. Preto vyzývame všetky demokratické sily, aby urobili, čo je v ich silách na zabránenie deštrukcie ústavných práv občana SR a práv, zaručujúcich slobodu občana EÚ", dodal Janco.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: