Artériová hypertenzia

Aký je normálny a aký je vysoký krvný tlak?

Optimálny: 120/80 mmHg
Normálny : do 129/85 mmHg
Vyšší normálny:  130-139/85-90 mmHg

Hypertenzia:

 • mierna 140-159/90-99 mmHg
 • stredná 160-179/100-109 mmHg
 • ťažká nad 180/110 mmHg 

Komu sú tieto informácie určené?

 •   Všetkým aktuálnym hypertonikom, aby vedeli viac o svojej chorobe a boli efektívnejšie liečení
 •   Všetkým príbuzným, priateľom, kolegom hypertonikov, aby pochopili chorobu a riziká svojich blízkych
 •   Všetkým budúcim hypertonikom, aby redukovali svoje riziko a včas komunikovali so odborným lekárom

Ako správne merať krvný tlak?

 •   Merať musí skúsený (lekár, sestra...)
 •   ...kalibrovaným  a certifikovaným tlakomerom s manžetou určenou na rameno
 •   Vyšetrovaný má byť: v kľude, v sede,  s opretou a  v lakti vyrovnanou hornou končatinou
 •   Merať treba správne širokou manžetou (zvláštna pre obéznych, deti)
 •   Nerobiť záver z jedného merania
 •   Prvýkrát merať TK na oboch ramenách
 •   Vylúčiť syndróm bieleho plášťa napr. domácim meraním, 24-hodinovým monitorovaním, písaním tzv. tlakového denníka.... 

Čo ovplyvňuje hodnotu tlaku krvi?

 •   genetické danosti
 •   pohlavie
 •   vek
 •   niektoré lieky
 •   nevhodný stravovací a tekutinový režim
 •   nízka alebo nevhodná pohybová aktivita
 •   škodliviny (kofeín, alkohol, teín...)
 •   stres
 •   nadmerný príjem kuchynskej soli (nie u každého)
 •   sprievodné ochorenia (obličkové, cievne, endokrinné, poruchy CNS.....)   

Je vysoký tlak častým ochorením?

 •   Tabuľka popisuje výskyt hypertenzie v populácii SR podľa vekových dekád
 •   Vo veku 45-54 ročných má 49% populácie abnormálne vysoké hodnoty tlaku krvi
 •   Vo veku nad 55 rokov má vysoký tlak až 66.6% populácie

Kedy treba vysoký tlak liečiť?

 • Včas! Po opakovane nameraných vysokých hodnotách, ak nemedikamentózna liečba nemala dostatočný efekt.
 • Hraničné hodnoty overiť a sledovať, voliť úpravu životosprávy.
 • V SR len 24% liečených hypertonikov má hodnotu tlaku krvi v norme, 18% má uspokojivé hodnoty a 58% je zle kontrolovaných.
 • Vyberte si lekára, ktorému veríte, s ktorým dokážete dobre komunikovať, ktorý je vzdelaný, starostlivý, neznervózňuje Vás, ale správne usmerňuje a svojím spôsobom „stráži a nie straší“. 

Čo môže pacient urobiť sám?

 •   .....nie všetko, ale veľmi veľa
 •   nadviazať komunikáciu s odborníkom a vytvoriť s ním „bojový plán proti hypertenzii“
 •   už dnes prestať fajčiť (definitívne a celkom)
 •   ak sa už lieči, užívať lieky pravidelne
 •   kontrolovať svoj jedálny lístok (kvalitatívne i kvantitatívne)
 •   maximálne po 40-tke pravidelne absolvovať preventívne prehliadky, v prípade prítomnosti rizikových faktorov začať s nimi skôr .
 •   P.S. Čo nedokážete sami,  zverte lekárovi: ten rozhodne o potrebe, miere a vhodnosti ďalšej liečby.

Čo môže pre pacienta urobiť lekár?

 •   .....nie všetko, ale veľmi veľa
 •   odpovedať na otázky a nejasnosti ohľadne ochorenia
 •   stanoviť liečbu šitú na mieru
 •   kontrolovať efekt liečby
 •   pátrať po komplikáciách hypertenzie a liečiť ich, resp. brzdiť progresiu ochorenia
 •   pomôcť pri  postupnej a cieľavedomej úprave životosprávy a redukcii resp. odstránení rizikových faktorov
 •   Prečo to všetko má veľký význam ?
 •   lebo nielen dĺžka, ale aj kvalita života je dôležitá
 •   lebo spolu s účinnou liečbou vysokého TK znižujete aj svoje celkové kardiovaskulárne riziko
 •   lebo budete menej PN
 •   lebo budete brániť vzniku srdcového infarktu, mozgovej porážke, obličkovému zlyhaniu, poruchám zraku, cievnym ochoreniam všeobecne

Autor článku: MUDr. Sylvia Haeberle

Dátum zverejnenia: