Už aj nemocnica v Revúcej bude mať moderný počítačový tomograf

Nemocnica v Revúcej má oddnes nové moderné pracovisko s počítačovým tomografom. Zariadenie poskytla Revúcka medicínsko – humanitná nezisková organizácia. Prvé pracovisko svojho druhu v Revúcej vyšlo na viac ako 15 miliónov korún, informoval dnes TASR riaditeľ neziskovej organizácie Marián Faško.

Revúcka nezisková organizácia tak pokračuje v modernizácii Nemocnice s poliklinikou Revúca, ktorej pred polrokom dala do užívania aj nové dialyzačné oddelenie. "Vzhľad a vybavenosť nového pracoviska je výsledkom komplexných rekonštrukčných prác, ktoré postupne prebiehajú v celej budove nemocnice," povedal TASR Faško. V najbližších rokoch chcú ešte v nemocnici zdigitalizovať pracovisko röntgenu a zmodernizovať operačné sály.

Rekonštrukčné práce, ktoré zahŕňali kompletné stavebné úpravy vrátane výmeny všetkých inžinierskych sietí, trvali necelé dva mesiace a uskutočnili sa za plnej prevádzky nemocnice. Náklady na rekonštrukciu pracoviska CT predstavovali takmer tri milióny korún.

Počítačový tomograf (CT) pomáha v presnejšom stanovovaní diagnózy a má svoje nezastupiteľné miesto pri život ohrozujúcich úrazoch. Moderné CT pracovisko a pracovisko mamografie vzhľadom na svoje technické parametre dokáže denne vyšetriť okolo 15 pacientov. Služba, za ktorou museli pacienti z Revúcej a okolia doteraz cestovať, bude nielen im, ale i pacientom z iných regiónov v NsP Revúca k dispozícii denne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: