ÚDZP prijal 1373 podaní týkajúcich sa náboru poistencov zdravotných poisťovní

ÚDZP prijal 1373 podaní týkajúcich sa náboru poistencov zdravotných poisťovní
Zdroj: bigstockphoto.com

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) od 1. apríla do 26. novembra prijal 1373 podaní týkajúcich sa náboru poistencov a konkurenčného boja poisťovní. Celkovo 275 podaní sa týkalo podozrenia z falšovania prihlášky.

Podstatnú časť podaní vyriešili, pretože zdravotné poisťovne potvrdili, že žiadostiam o storno vyhoveli. ÚDZS upozorňuje, že kto dostal preukaz poisťovne, do ktorej nepodal prihlášku, mal by sa na poisťovňu obrátiť so žiadosťou o jeho zrušenie. Podnet by mal doložiť čestným vyhlásením, že žiadnu prihlášku nepodal. Zdravotná poisťovňa v prípade opodstatnenosti podania rozhodne o stornovaní prihlášky, o čom informuje poistenca aj úrad. Ak by poisťovňa žiadosti nevyhovela, občan môže podať podnet na ÚDZS, ktorý záležitosť preskúma. Ak úrad skonštatuje neprávny postup zdravotnej poisťovne, rozhodne o opatreniach.

Úrad k 28. novembru eviduje celkom 716 467 poistencov, ktorí k 1. januáru 2007 zmenia zdravotnú poisťovňu.

Od 1. januára 2007 sa predpokladá, že Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude mať asi 55,9 percenta poistencov a nasleduje Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP) s podielom 11,3 percenta. Poisťovňa Apollo by mala mať 8,4 percenta z celkového poistného kmeňa, poisťovňa Dôvera 8,3 percenta a poisťovňa Sideria šesťpercentný podiel. Európska zdravotná poisťovňa (EZP) bude mať podľa odhadov 1,4 percenta.

VšZP má ku koncu novembra 2,967 milióna poistencov, ku koncu októbra mala 3,4 milióna. SZP má teraz 599 tisíc poistencov, od konca októbra ju opustilo 84 tisíc ľudí. Do poisťovne Union sa od konca októbra, keď mala 94 poistencov, prihlásilo 462 tisíc ľudí. Nasledujú poisťovňa Apollo, ktorá má 445 558 poistencov, Dôvera s 439 135 poistencami, Sideria s 318 744 a EZP so 74 602 poistencami. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa ÚDZS Radoslava Miklášová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: