ÚVZ: Zdraviu nebezpečné potraviny z Čiech sa na Slovensku nepredávajú

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dnes upozornil na výskyt zdravotne nebezpečných potravín v Českej republike. Podľa informácií z Ministerstva zdravotnictví ČR, ide o Hermelínový salát od výrobcu Lahůdky Palma, s. r. o., Praha s  dátumom spotreby do 15. decembra 2006 a Pochoutkový salát od výrobcu Nové lahůdky Sixta, s.r.o., Ostrava-Kunčice s dátumom spotreby do 21. decembra 2006.

Ako ďalej TASR informoval riaditeľ ÚVZ Ivan Rovný, na základe telefonických informácií, získaných priamo od výrobcov uvedených potravín zistil, že žiadne z uvedených potravín neboli dovezené na trh v SR.

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru orgánmi na ochranu zdravia na trhu v ČR a na základe mikrobiologickej analýzy uvedených potravín bolo zistené, že uvedené šaláty obsahujú mikroorganizmus Listeria monocytogenes v množstve trojnásobne prekračujúcom najvyššiu prípustnú hodnotu, ktorá je stanovená nariadením Komisie o mikrobiologických požiadavkách na potraviny.

Oficiálne informácie ÚVZ dostáva prostredníctvom hlásenia o zdravotne nebezpečných potravinách v Rýchlom výstražnom systéme pre potraviny.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: