V Amerike už staré mamy poznali predmanželský sex

Deväť z desiatich Američanov pozná predmanželský sex. Týka sa to aj žien, ktoré sa narodili v 40-rokoch minulého storočia a dnes sú babičkami, až 88 percent z nich sa milovalo pred svadbou.

Vyplýva to z výskumu súkromného Guttmacherovho inštitútu z New Yorku, ktorý svoje závery opiera o celonárodný prieskum USA, realizovaný na vzorke 38.000 respondentov, pričom žien bolo až 33.000. Informácie zverejnené v správe o verejnom zdraví dnes priniesla AP.

"Predmanželský sex je normálnym spôsobom správania sa väčšiny Američanov a bolo to tak desaťročia," povedal vedúci výskumu Lawrence Finer. To mení zaužívaný názor, že ľudia boli v minulosti cudnejší a je nemilým prekvapením pre konzervatívne skupiny.

Podľa štúdie 99 percent respondentov nadobudlo sexuálne skúsenosti do veku 44 rokov a 95 percent poznalo predmanželský sex. Tento trend je pre Ameriku charakteristický od 50. rokov, ľudia nečakajú na oficiálny zväzok a sexuálne žijú ako slobodní.

Väčšina amerických dospelých, ale aj starších tínedžerov má skúsenosti s predsvadobným sexom, iba malá skupina abstinuje až do dovŕšenia 20 rokov.

Závery štúdie tak vyvolávajú otázky ohľadom vládneho programu, ktorý riešil otázku výchovy vo veci predmanželského sexu abstinenciou pre ľudí vo veku od 12 do 29 rokov. Bushova administratíva naň obetovala milióny dolárov.

"Bolo by efektívnejšie poskytnúť mladým ľuďom poznatky a informácie, ktoré potrebujú, aby mohli byť v bezpečí, keď raz začnú sexuálne žiť - čo každý zrejme chce," povedal v tejto súvislosti Finer.

Predstavitelia ministerstva zdravotníctva hneď zakontrovali, že vláda svojím programom nemala v úmysle regulovať, alebo traumatizovať správanie tínedžerov, chcela len poukázať na to, že neskorší začiatok sexuálneho života znižuje riziká pohlavných chorôb.

Predstaviteľky konzervatívnych ženských hnutí v USA závery štúdie spochybnili a čísla považujú za privysoké. Podľa Finera je však štúdia realitou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: