Výška poplatkov sa nemení

Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal zákon určujúci maximálnu hranicu poplatkov v zdravotníctve. Ide o novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorú parlament schválil 13. decembra. Výška poplatkov sa bude odvíjať od životného minima.

Vzhľadom na to, že výšku poplatkov v zmysle zákona určuje vládne nariadenie, ktoré sa nenovelizovalo, výška poplatkov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako ich poznáme dnes sa nemení ani po tomto dátume. To znamená, že aj po 1. januári 2006 poistenec zaplatí u všeobecného lekára a v lekárni 20 Sk, v nemocnici 50 Sk, na pohotovosti 60 Sk, sprievodca zaplatí 100 Sk, ak nie je poistenec v zmysle zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti od poplatku oslobodený.

Novinkou je, že za asistentov zdravotne postihnutých bude poistenie platiť štát. Nesmú však podnikať ani mať zamestnanie. Zdravotné poisťovne (ZP) musia vytvoriť zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie odkladnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň by ZP mali byť povinné zabezpečiť úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zaradenia poistenca do zoznamu.
Novela vstúpi do platnosti 1. januára 2006.

Autor článku: Ministerstvo zdravotníctva

Dátum zverejnenia: