Viete, čo je to osteoporóza, komu hrozí a čo spôsobuje?

Viete, čo je to osteoporóza, komu hrozí a čo spôsobuje?
Zdroj: bigstockphoto.com

Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom sa zdravá kosť odvápňuje a mení sa jej mikroštruktúra. Kosť sa stráca, znižuje sa jej pevnosť a ľahko sa láme. Spočiatku možno ochorenie rozpoznať len vyšetrením hustoty kostí na osteodenzitometri. Neskoršie môžu pacienti pociťovať bolesti chrbta, slabosť a únavu pri chôdzi, zaokrúhľuje sa im chrbát a znižuje postava. V pokročilom štádiu sa kosti lámu pri minimálnom úraze (napr. po pošmyknutí sa pri chôdzi, slabom náraze, zdvihnutí menšieho bremena) alebo aj celkom bez zjavnej príčiny. Osteoporotické zlomeniny sú veľmi časté (len osteoporotickú zlomeninu stehnovej kosti utrpí na Slovensku ročne okolo 10 000 osôb) a nebezpečné: môžu zanechať trvalé následky (používanie barlí či invalidného vozíka), spôsobiť úplnú stratu sebestačnosti alebo predčasné úmrtie (pre dlhotrvajúci pobyt na lôžku).

Našťastie osteoporózu možno v súčasnosti včas zistiť aj účinne liečiť. Už klinickým vyšetrením vieme posúdiť mieru rizika osteoporózy – mimoriadne je vysoké predovšetkým u žien vo veku nad 65 rokov, žien s prechodom pred 45. rokom života či s dlhodobými výpadkami menštruačných cyklov, u osôb, ktoré buď sami alebo ich rodičia utrpeli zlomeninu pri slabom úraze a u pacientov s ochoreniami žliaz s vnútorným vylučovaním, obličiek, pečene, žalúdka či čriev, s nádorovým ochorením alebo dlhodobo liečených kortikosteroidmi. Rozhodujúci význam vo včasnej diagnostike má však vyšetrenie hustoty kostí osteodezitometrom. Meranie možno orientačne vykonať napr. v päte alebo predlaktí, ale spoľahlivé je len vyšetrenie oblastí s vysokým rizikom zlomenín s nebezpečnými následkami, teda chrbtica a horná časť stehnovej kosti. Vyšetrenie je bezbolestné, úplne neškodné a trvá asi 20 minút. Moderné prístroje dokážu nielen zistiť začínajúcu osteoporózu, vyjadriť jej stupeň a riziko osteoporotickej zlomeniny v budúcnosti, ale odhalia rednutie kostí tak zavčas, že vhodnými preventívnymi opatreniami možno osteoporóze úplne zabrániť.

Liečba osteoporózy musí byť komplexná (pohyb, cvičenie, diétne opatrenia s dostatkom vápnika a vitamínu D a podávanie špeciálnych liekov). O vhodných liekoch rozhodne lekár špecialista na podklade komplexného vyšetrenia (klinické a osteodenzitometrické DXA vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie krvi a moču a RTG snímky chrbtice). Lieky je potrebné užívať dlhodobo – najmenej 3-5 rokov.

Chcete sa dozvedieť viac? Chcete vedieť, či osteoporóza hrozí práve Vám alebo Vašim blízkym? Navštívte NZZ FIDELITAS – komplexne Vás vyšetríme, odpovieme na Vaše otázky a poradíme účinný spôsob prevencie alebo liečby.

Neštátne zdravotnícke zariadenie FIDELITAS:

  • osteologická ambulancia: vyšetrujeme a liečime odvápnenie kostí pri osteoporóze či iných ochoreniach kostí či vnútorných orgánov
  • reumatologická ambulancia: vyšetrujeme a liečime ochorenia kĺbov a chrbtice
  • DXA osteodenzitometrická ambulancia (ambulancia na meranie hustoty kostí): meriame hustotu vybraných častí chrbtice, stehnovej kosti, prtedlaktia či celého tela, posudzujeme riziko zlomenín, diagnostikujeme zlomeniny stavcov pomocou RTG žiarenia s výrazne nižšou dávkou ako pri bežnej RTG snímke.

Ponúkame:

  • kvalifikovaný, skúsený a ochotný personál,
  • najmodernejší prístroj na meranie hustoty kostí a stanovenie rizika zlomenín,
  • príjemné, moderne zariadení, klimatizované a ľahko dostupné priestory,
  • objednanie osobne, telefonicky alebo mailom, vyšetrenie a následnú liečbu zadarmo,
  • nadštandardné služby za prijateľnú úhradu (objednanie v prednostnom termíne na presný čas, posielanie materiálov poštou, doplnkové konzultácie, poradenstvo, nadštandardné písomné materiály, preventívne programy)
  • konziliárne vyšetrenia v spolupracujúcich lekárskych zariadeniach v Bratislave (FNsP Bratislava, pracovisko Kramáre, Detská FNsP, Nemocnica Ministerstva národnej obrany, Onkologický ústav sv. Alžbety) a v Piešťanoch (Národný ústav reumatických chorôb).

Adresa a kontakt:

NZZ FIDELITAS, FNsP Bratislava, pracovisko Kramáre, Limbová 5, 831 01 Bratislava
poliklinika: 1. poschodie dv. č. 210a, 211) (osteologická ambulancia, reumatologická ambulancia), prízemie, dv. č. 116 (DXA osteodenzitometria)
tel.: 02/54 65 41 41 (43), 02/54 65 11 84 (85), mail: objednanie@fidelitas-nzz.sk, web: www.fidelitas-nzz

Autor článku: MUDr. Juraj Wendl CSc.

Dátum zverejnenia: