Košická Fakultná nemocnica Louisa Pasteura zriadila vlastnú strážnu službu

Fakultná nemocnica Louisa Pasteura (FNLP) v Košiciach už niekoľko týždňov vlastnými silami zabezpečuje 24-hodinovú ochranu objektov a majetku nemocnice, pacientov a návštevníkov tohto zdravotníckeho zariadenia.

Ako druhá najväčšia štátna nemocnica na Slovensku v súčasnosti obhospodaruje 33,55 ha pozemkov, 60 nehnuteľností a celkovo 317 000 m2 úžitkovej plochy. Rozsiahly areál, pavilónový systém a veľký pohyb ľudí podľa technicko-prevádzkového námestníka riaditeľa FNLP Jozefa Hudáka umožňovali páchanie množstva drobných krádeží, vykrádanie áut či zneužívanie areálu nemocnice bezdomovcami a opilcami.

Preto sa rozhodli svojpomocne zriadiť strážnu službu nazvanú Vlastná ochrana. Tvorí ju 36 zamestnancov nemocnice, ktorí predtým pracovali ako vrátnici alebo informátori. Podľa Hudáka sú tak náklady na jej prevádzku podstatne nižšie ako pri využívaní súkromnej bezpečnostnej služby. Všetci strážnici musia mať preukaz odbornej spôsobilosti a spĺňať príslušné zdravotné kritériá. Nosia modrú uniformu, súčasťou ich výstroja je plynová pištoľ, pendrek a putá. V prípade potreby ale pomáhajú aj pri orientácii v nemocnici.

Vlastná ochrana začala v novej časti FNLP na Triede SNP fungovať od 1. októbra 2006, v starej časti na Rastislavovej ulici od 1. decembra. Jej úspešnosť potvrdzuje fakt, že na Triede SNP odvtedy nedošlo k žiadnej krádeži či vykradnutiu auta.

Bezpečnosť vo FNLP zabezpečuje aj kamerový systém, ktorý nemocnica začala budovať v roku 2005. Zakúpiť desiatky kamier inštalovaných vo verejných priestoroch umožnil výber parkovného, ktorý iba za rok 2006 predstavoval vyše 2,8 milióna korún. Platené parkovanie v areáli FNLP na Rastislavovej ulici zaviedli v novembri 2004. Od februára tohto roka bude spoplatnené už aj parkovisko pred areálom na Triede SNP pri I. Psychiatrickej klinike.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: