S akými najčastejšími ochoreniami prichádzajú pacienti do neurologickej ambulancie?

Odbor neurológie zahŕňa v sebe nespočetné ochorenia nielen nervového systému ale i vertebrogenného, pohybového, duševného systému a iné. Frekvencia neurologických ochorení je veľmi vysoká. Patria k ním závažne ochorenia, ktoré sú na prvých miestach v rebríčkoch chorobnosti, úmrtnosti, ako i invalidity a dlhodobej práceneschopnosti.

S akými najčastejšími ochoreniami prichádzajú pacienti do neurologickej ambulancie?

1.  Ochorenia pohybového systému, najmä chrbtice súvisiace s poškodením medzi stavcových platničiek, ako i útlakom nervových koreňov. V spolupráci s RTG pracoviskom určujeme diagnózu / RTG. CT vyšetrenie- následne sa stanovuje liečba medikamentózna / s možnosťou ambulantnej infuznej liečby na našom oddelení ASANTE a rehabilitačné procedúry

2.  Bolestivé stavy - bolesti hlavy, trojklanného nervu, komplikácie cukrovky a pod.

3.  Poúrazové stavy centrálneho aj periférneho nervového systému.

4.  Cievne mozgové príhody - najmä po odoznení a preliečení na lôžkových oddeleniach, určujeme liečebný postup a to najmä rehabilitáciou.

5.  Záchvatové ochorenia typu epilepsie, migrény, závratových stavov a tetánie.

6.  Menej časté sú degenerativne ochorenia nervového systému.

7.  Choroby staršieho veku a neurologické komplikácie, napríklad- Parkinsonová choroba a symtómy , ľahšie organické psychosyndrómy pri artérioskleróze mozgu.

8.  Závažné invalidizujúce ochorenia.- Sclerosis multiplex.

U všetkých týchto a množstve iných ochorení sa na neurologickej ambulancií na základe anamnézy, podrobného vyšetrenia s využitím ďalších metód RTG, CT, EMG, USG mozgových ciev- stanový diagnóza a cielene liečba zameraná na odstránenie obtiaži pacienta až vyliečenie, kde je to možné.

Autor článku: Neurologická ambulancia - Poliklinika Mýtna - HEDAK a.s.

Dátum zverejnenia: