Prvý európsko-americký postgraduálny kurz pre ortopédov bude v Bratislave

Prvý spoločný kurz Európskej pediatrickej ortopedickej spoločnosti (EPOS) a Pediatrickej ortopedickej spoločnosti Severnej Ameriky (POSNA) sa uskutoční na Slovensku od 25. do 27. januára. Ide o postgraduálny kurz pre ortopédov a traumatológov, tematicky zameraný na celú oblasť detskej ortopédie.

V Bratislave na kurze odznejú prednášky o vývojových chybách bedrových kĺbov, neuroortopedických ťažkostiach, detskej mozgovej obrne. Týkať sa budú aj skrátenia končatín, predlžovacích aparátov, úrazov dolných končatín, skolióz chrbtice, deformity nôh i kostných nádorových ochorení, povedal pre TASR prezident Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti Milan Kokavec. Súčasťou programu budú praktické ukážky najnovších metodík, ktoré sa využívajú vo svete.

Myšlienka zorganizovať spoločný kurz prišla od zakladateľa Európskej detskej ortopedickej spoločnosti Henriho Bensahela a profesora detskej ortopédie z izraelskej Haify slovenského pôvodu Viktora Bialika.

Zámerom podľa Kokavca je zorganizovať preklenovacie stretnutie ortopédov východnej a západnej Európy na neutrálnom území. Cieľom je vytvoriť odporúčané postupy v diagnostike a liečbe ortopedických ochorení a úrazov v detskom a adolescentom veku.

Na kurze sa zúčastní takmer sto lekárov z takmer dvadsiatich európskych štátov a z USA. Súbežne s týmto prvým kurzom EPOS - POSNA bude prebiehať XXVII. ročník Červeňanského dní. Postgraduálny kurz organizuje Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť spolu s EPOS-om a POSN-ou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: