MZ SR predloží v stredu návrh novely o zdravotnom poistení

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) predloží v stredu do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o zdravotnom poistení.

"Týmto krokom ministerstvo zdravotníctva vytvára priestor na ďalšiu odbornú diskusiu o pripravovaných zmenách, ktoré sa týkajú povinnosti poistencov štátu poistiť sa vo verejnoprávnych zdravotných poisťovniach," uviedla dnes pre TASR Eva Slováková z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva. Reagovala tak na dnešné výhrady predstaviteľov Združenia zdravotných poisťovní SR (ZZP SR), podľa ktorých sa MZ SR chce vyhnúť odbornej diskusii k téme zmien v legislatíve o zdravotných poisťovniach.

"Ministerstvo ako predkladateľ novely zákona má záujem o odborné argumenty, konštruktívnu diskusiu a s poľutovaním konštatuje, že všetky vyjadrenia zo strany Združenia zdravotných poisťovní o "taktizovaní rezortu" a obchádzaní pripomienkových konaní sú nepravdivé," konštatovala Slováková.

Za nevyhnutné považuje rezort zdravotníctva prinavrátiť verejnoprávny charakter Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni a zabrániť tak poisťovniam, aby nehospodárne nakladali s finančnými prostriedkami poistencov. "Skutočným poslaním neziskových verejnoprávnych zdravotných poisťovní nie je tvorba zisku, ale služba poistencom. Preto verejné zdroje nemôžu byť objektom tvorby zisku pre určitú skupinu akcionárov," uviedla Slováková.

Za zavádzajúce a nepravdivé považuje rezort tvrdenia, že zákaz vytvárať zisk pre poisťovne je "vyvlastňovaním". Ministerstvo argumentuje, že zdravotné poisťovne neplnia úlohu vlastníka, ale sú správcom finančných prostriedkov a zároveň regulátorom dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Konštatuje, že verejné zdroje nemôžu byť objektom tvorby zisku pre určitú skupinu akcionárov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: