Cieľom konferencie Kroky k rozvoju je poukázať na problémy v zdravotníctve

Cieľom konferencie Kroky k rozvoju je poukázať na to, čo je skutočným problémom zdravotníctva a čo je potrebné riešiť. Povedal to prezident Združenia zdravotných poisťovní SR (ZZP SR) Igor Dorčák v úvode podujatia, ktoré sa začalo dnes v Bratislave.

Na programe konferencie je prezentácia publikácie nazvanej Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2007 až 2010. Osobitný prínos tejto publikácie vidí Dorčák v tom, že jej súčasťou sú aj oponentské posudky šiestich nezávislých ekonómov a šiestich zdravotníkov. To pomáha rozšíriť spektrum názorov na prioritné problémy sektoru zdravotníctva.

V úvodnom bloku dnes odznejú návrhy na ďalší rozvoj systému zdravotníctva a hovoriť sa bude aj možnostiach jeho financovania. V ďalšom bloku ZZP SR predloží návrhy, čo by sa minimálne malo uskutočniť v zdravotnom poistení, aby sa zabezpečil jeho ďalší rozvoj. Zámerom tretieho bloku podľa Dorčáka bude prezentovať viac alebo menej zhodné pohľady predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti a zdravotných poisťovní na sieť zdravotníckych zariadení a kvalitu a efektívnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Na akcii svoju účasť potvrdilo okolo 170 zástupcov MZ SR, zdravotných poisťovní a viacerých stavovských organizácií.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: