Platnosť formulára E111 skončila, nahradzuje ho v plnej miere európsky preukaz zdravotného poistenia

EHIC - európsky preukaz zdravotného poisteniaPoužívanie a platnosť formulára E111 v Európskej únii sa skončila dňom 31.12.2005. Formulár E111 nahradzuje v plnej miere od 01.01.2006 európsky preukaz zdravotného poistenia.

Európsky preukaz zdravotného poistenia slúži ako doklad preukazujúci nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členskom štáte EÚ Vášho pobytu. Ekvivalentné označenie tohto preukazu v anglickom jazyku je EHIC (European Health Insurance Card). Európsky preukaz zdravotného poistenia sa vydáva v súlade s §10a zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. na základe písomnej žiadosti poistenca do 30 dní odo dňa podania žiadosti a zaplatenia poplatku za jeho vydanie. Poplatok za vydanie EPZP je stanovený vo výške 100 Sk na základe vyhlášky MZ SR 548/2005 Z. z. z 30.11.2005 o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia. Poplatok sa platí zdravotnej poisťovni. Žiadosť o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia si môžete spravidla stiahnuť na webových stránkach svojej poisťovne.

V prípade, že potrebujete vycestovať ihneď začiatkom roka a nie je pre Vás možné čakať na vydanie preukazu, na základe žiadosti o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia Vám bude Vašou poisťovňou vystavený jeho ekvivalent - náhradný certifikát k EPZP. Náhradný certifikát k EPZP má platnosť maximálne 3 kalendárne mesiace a jeho vydanie je bezplatné.

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: