ŠVPS sa spolu so spoločnosťou Unilever zúčastnia analýz vzoriek tatarskej omáčky

Tatárska omáčka Hellmann's, v ktorej Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) našla drobné kryštáliky pripomínajúce sklo, nie je od soboty 17. februára večera v distribúcii. Zároveň bolo vybrané nezávisle akreditované laboratórium molekulovej spektroskopie Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, kde sa budú testovať vzorky výrobku za prítomnosti ŠVPS ako aj zástupcov spoločnosti Unilever Slovensko, ktorá omáčku distribuuje. Výsledky analýz sa očakávajú v utorok.

"Spoločne so ŠVPS postupujeme spôsobom, ktorý zaručí bezpečnosť spotrebiteľov. Preto sme sa dohodli na nezávislej analýze, ktorá poskytne jednoznačné závery," uviedol Ľubomír Bratko, generálny riaditeľ spoločnosti Unilever Slovensko.

Skúmanie sa začalo na základe oznámenia ŠVPS zo 16. februára, kedy bolo rozhodnuté o stiahnutí tatárskej omáčky balenie 250 ml=245 g, dátum spotreby do 27.3.2007, výrobná šarža L62690A624 23:49. V súčasnosti by sa nemal nachádzať na trhu žiadny z výrobkov patriacich do predmetnej výrobnej šarže.

Súčasne zadal cez víkend výrobca omáčky v Českej republike vlastné vyšetrovanie a testy v pražskom laboratóriu. To preskúmalo referenčnú vzorku rovnakej šarže, pričom výsledky analýzy smerujú k potvrdeniu predpokladu spoločnosti Unilever, že v tatárskej omáčke sa nachádzal vínan vápenatý, ktorý vzniká prirodzenou kryštalizáciou prírodnej konzervačnej látky kyseliny vínnej. "Smerodajné sú samozrejme testy výrobku, ktorý skúmalo ŠVPS, a ktoré sa podrobia testom v nezávislom laboratóriu," dodal Bratko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: