Trápia Vás bolesti, či tŕpnutie rúk?

Trápia Vás bolesti, či tŕpnutie rúk?
Zdroj: bigstockphoto.com

Mnohých pacientov trápi tŕpnutie prstov a dlaní, neobratnosť, niekedy bolesti. Obvykle tieto prejavy nevznikajú náhle, ale pozvoľna a stávajú sa čoraz viac nepríjemné. Čo je príčinou týchto ťažkostí? Je to prejav tlakového poškodenia nervov, najčastejšie v oblasti zápästia, čo označujeme ako syndróm karpálneho tunela, menej časti v oblasti lakťového kĺbu.

Vznik ťažkostí vyplýva to z anatomického uloženia nervov v týchto miestach, kde sú v tesnom kontakte s kostným podkladom a väzivových systémom. Klinický obraz závisí nielen od miesta tlaku, ale aj od časového faktora. Tlakové poškodenie v týchto miestach môže vzniknúť akútne, vtedy sa jedná obvykle o prechodný stav, alebo vznikajú chronickým tlakovým pôsobením a vtedy sú trvalé.

Syndróm karpálneho tunela

V oblasti zápästia prebiehajú n.medianus (stredový nerv) a n.ulnaris (lakťový nerv) spolu so šľachami ohýbačov prstov popod väzivový pruh (ligamentum carpi transversum). Obvykle dochádza k poškodeniu n.medianus, zriedkavejšie n.ulnaris. Typickým prejavom sú poruchy citlivosti, tŕpnutie- parestézie v oblasti dlane, pocit neobratných, zdrevenelých prstov, bolesti, ruky bývajú opuchnuté. V pokročilejšom štádiu vzniká porucha hybnosti- paréza, ako aj zmenšenie svalovej hmoty na malíčkovej strane dlane. Ťažkosti sa obvykle objavujú večer, alebo v noci, krátko po zaspatí, v priebehu dňa bývajú miernejšie. Bolesti sa niekedy šíria nahor, do ramena až šije. Pre pacienta sú neprimerane namáhavé činnosti, pri ktorých sa uplatňuje stereotypný pohyb, ako napr. ručné pranie, ale aj šoférovanie.

Na vzniku ťažkostí sa podieľajú rôzne príčiny- najčastejšie tlakové mechanizmy, úrazy (zlomeniny, hematómy), endokrinné ochorenia (cukrovka, ochorenia štítnej žľazy), metabolické ochorenia (dna), degeneratívne zmeny (osteoartróza), reumatické ochorenia (reumatická artritída)

Tlakové poškodenie lakťového nervu (n.ulnaris) v oblasti lakťa

V oblasti lakťa prebieha nerv n.ulnaris v tesnej blízkosti hlavice ramennej kosti. Prejavom poškodenia nervu je senzitívne- motorická porucha (teda porucha citlivosti aj hybnosti) v oblasti 4. a 5. prsta, ako aj svalová atrofia a drápovité držanie 4. a 5. prsta- tzv. Duputreynova kontraktúra

Pri vzniku ťažkostí sa uplatňujú najmä úrazy (zlomeniny v oblasti lakťa), tlak oproti kostenému podkladu (tlak o tvrdú podložku- napr. u ľudí, ktorí pracujú s počítačom), zápaly s následnými lokálnymi zmenami väzivového a svalového aparátu, opakovaná mikrotraumatizácia nervu pri zvýšenej pohyblivosti v lakťovom kĺbe, degeneratívne zmeny kĺbu, artrózy.

Diagnostika

Pre správnu diagnostiku je nevyhnutné neurologické vyšetrenie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je EMG (elektromyografické) vyšetrenie. Klinickým vyšetrením možno odhaliť poruchu citlivosti, ako aj obmedzenie hybnosti, EMG odhalí stupeň poškodenia motorických a senzitívnych vlákien nervov.

Liečba

Liečba je spočiatku konzervatívna- lokálna aplikácia kortikoidov a mezokaínu, antireumatiká, polyvitaminózna liečba a rehabilitácia. Pokiaľ nie je dostatočný efekt konzervatívnej liečby, pristupuje sa k operačnému riešeniu- incízia- resekcia väzivových štruktúr a uvoľnenie stlačených nervov.

Autor článku: MUDr. Zuzana Kudziová

Dátum zverejnenia: