Vyše 2000 ľudí podpísalo nesúhlas s obmedzením slobodného výberu poisťovne

Hromadnú pripomienku k návrhu zákona o zdravotnom poistení týkajúceho sa obmedzenia slobodného výberu zdravotnej poisťovne podpísalo vyše 2000 občanov. Jej iniciátori Občianska konzervatívna strana (OKS), Konzervatívny inštitút (KI) M. R. Štefánika, Health policy institute (HPI) a Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií (INETT) ju dnes odovzdali v podateľni Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Urobili tak, pri príležitosti skončenia pripomienkového konania k tejto novele. Novela stanovuje, aby občania, ktorí sú v štátnozamestnaneckom pomere, tí za ktorých odvody zdravotného poistenia odvádza štát, boli povinne poistení vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Juraj Karpiš z INETT uviedol, že dôvodom pripomienky je diskriminácia, viac ako polovice občanov Slovenska. Touto novelou prídu o možnosť slobodného výberu zdravotnej poisťovne.

Zástupca KI Ondrej Dostál poznamenal, že pokiaľ pripomienku podpíše viac ako 500 občanov, v zmysle legislatívy sa musí uskutočniť rozporové konanie medzi MZ SR a podpísanými občanmi.

Peter Pažitný považuje za neprípustné, aby v slobodnej spoločnosti štát prikazoval, kto má byť v akej zdravotnej poisťovni poistený. Považuje za absurdné, aby sa rozdeľovali rodiny, to znamená, aby deti boli poistené v inej zdravotnej poisťovni, ako ich rodičia. Rovnako je neprípustné, aby napríklad dôchodca, ktorý by v súkromnej poisťovni mal šancu v krátkom čase dostať sa na náročnú operáciu, zmenou zdravotnej poisťovne túto možnosť stratí. Kým štátne zdravotné poisťovne majú na čakacích listinách 8000 občanov, súkromné zdravotné poisťovne takéto zoznamy nemajú, zdôraznil Pažitný.

Hromadnú pripomienku odovzdali iniciátori do podateľne bez účasti médií - fotografov na podnet hovorkyne MZ SR Silvie Balázsikovej.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: