Prevencia do poštovej schránky

Brožúrky na tému Zdravotná dokumentácia, Lieky a práva pacientov, Platby v zdravotníctve a Zdravotné poistenie vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR v náklade 900-tisíc kusov. Cieľom je informovať občanov o ich právach, najmä v súvilosti s úhradou za služby súviciacimi so zdravotnou starostlivosťou. Publikácie by do domácností mala distribuovať Slovenská pošta. Súčasťou balíka je aj leták o chrípke, jej príznakoch, prevencii pred ňou a o očkovaní, ktorý vyšiel v náklade dva milióny kusov.

Autor článku: Ministerstvo zdravotníctva

Dátum zverejnenia: