Meniérov syndróm

Meniérov syndróm
Zdroj: bigstockphoto.com

Meniérov syndróm je ochorenie, ktorého príznakmi sú závrate, tinitus (šumenie v ušiach), postupná strata sluchu. Najčastejšie sa ochorenie vyskytuje vo veku 40-60 rokov. Je spôsobené patologickým procesom vo vnútornom uchu, kde je lokalizovaný sluchový aparát, ako aj vestibulárny (rovnovážny) aparát.

Rovnovážny aparát je za normálnych okolností vyplnený tekutinou s určitým obsahom elektrolytov. Pocit závrate je spôsobený dráždením rovnovážneho aparátu, ktoré nastáva pri zmene koncentrácie elektrolytov. Príčinou týchto zmien môže byť zápalové ochorenie, opakované infekcie postihujúce vnútorné ucho, ale aj úrazový mechanizmus- zlomenina kostí vnútorného ucha, uvažuje sa o možnom autoimunitnom podklade ochorenia.

Typický záchvat prebieha tak, že najskôr má pacient pocit tlaku a plnosti v uchu, zhorší sa mu sluch a objaví sa tinitus (šumenie v ušiach), čo je obvykle predzvesťou vlastného záchvatu. Samotný záchvat predstavuje závrat rotačného charakteru. Závrat má obvykle takú intenzitu, že pacient nie je schopný stáť a chodiť, má sprievodné príznaky vznikajúce dráždením vegetatívneho systému- má pocit na vracanie, vracia. Takýto záchvat obvykle trvá niekoľko hodín, potom odoznie, ale pocit nevoľnosti môže prevrávať aj niekoľko dní. Záchvaty sa vyskytujú v intervaloch niekoľko týždňov až mesiacov.

V medzizáchvatovom období pacient spočiatku nemá žiadne ťažkosti, ale po opakovaných záchvatoch pretrváva tinitus (šumenie v ušiach) a dochádza k postupnému zhoršovaniu sluchu.

Zhoršenie sluchu postihuje najskôr hlboké tóny, pri dlhšom trvaní ochorenia aj vyššie tóny a môže dôjsť až k úplnej strate sluchu.

Častejšie je postihnutie jednostranné, ale s dĺžkou trvania ochorenia má čoraz viac pacientov príznaky obojstranného postihnutia.

Stanovenie diagnózy vyplýva z klinických prejavov ochorenia, okrem neurologického vyšetrenia obvykle nie sú potrebné ďalšie vyšetrenia, rámci diferenciálnej diagnostiky prichádza do úvahy zobrazovacie vyšetrenie mozgu (CT, MRI) a vyšetrenie funkcie vestibulárneho (rovnovážneho) aparátu.

V liečbe sa podávajú antivertiginóza, antiemetiká, dobrý efekt je známy pri podávaní lieku Betaserc.

Autor článku: MUDr. Zuzana Kudziová

Dátum zverejnenia: