Vojaci vracajúci sa z Iraku a Afganistanu často trpia duševnými chorobami

Vojaci vracajúci sa z Iraku a Afganistanu často trpia duševnými chorobami
Zdroj: bigstockphoto.com

Vysokú mieru duševných ochorení diagnostikujú lekári u amerických vojakov krátko po skončení ich pôsobenia v Iraku a Afganistane, informujú dnes americkí experti v odbornom periodiku Archives of Internal Medicine.

Podľa ich zistení spomedzi 103.788 vojnových veteránov, ktorí sa vrátili z bojovej zóny, diagnostikovali duševné ochorenie až u 25 percent. Viac než polovica týchto pacientov mala pritom dve a viac odlišných ochorení.

Najohrozenejšími sú najmladší vojaci a tí, ktorí boli priamo v boji, upozorňuje vo svojej správe vedecký tím pod vedením doktorky Karen H. Sealovej z Lekárskeho centra pre veteránov. Zistenia vychádzajú z údajov o amerických vojakoch nasadených v Iraku a Afganistane, ktorí navštívili zariadenia lekárskeho centra medzi septembrom 2001 a septembrom 2005.

Okrem veľmi častého výskytu duševných porúch má 31 percent vojakov diagnostikované nejaké psychosociálne ochorenie. Najčastejšou diagnózou je posttraumatický stres, medzi ďalšie patria úzkosť, depresia, zneužívanie rôznych látok a ďalšie behaviorálne či psychosociálne problémy.

Veľmi malú úlohu pritom zohráva pohlavie vojaka, rasová či etnická príslušnosť, alebo skutočnosť, či vojak pôsobí v aktívnej službe ako záložník alebo príslušník Národnej gardy. Vo všetkých skupinách zaznamenali lekári navzájom len veľmi malé rozdiely.

"U najmladšej skupiny veteránov v aktívnej službe (18 až 24 rokov) bolo najvyššie riziko vzniku jednej alebo viacerých duševných chorôb a posttraumatického stresu v porovnaní s veteránmi v aktívnej službe vo veku 40 rokov a viac," zistila dr. Sealová a jej kolegovia.

Preto je u vojnových veteránov v aktívnej službe, najmä tých najmladších, nevyhnutná zvýšená prevencia, včasná diagnostika a liečba duševných ochorení, uzatvára výskumný tím.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: