Nové referenčné centrum sa bude zaoberať aj diagnostikou tropických chorôb

Slovensko už má vyriešený problém s rýchlou diagnostikou tropických chorôb a nedostatkom medikamentov na ich liečbu. V Bratislave dnes slávnostne otvorili Národné referenčné centrum pre tropické choroby, ktoré začne oficiálne pracovať od stredy 14. marca.

"V Európe aj v Japonsku je vyššia úmrtnosť na maláriu ako je tomu napríklad v Afrike, keďže vyspelé krajiny sa s týmto ochorením v minulosti vyrovnali a nevenovali mu už takú pozornosť," uviedol pre TASR Ivan Bielik z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Podľa jeho slov nie sú zásoby antimalarík a vedomosti lekárov na Slovensku v tejto oblasti dostatočné vzhľadom na počet migrujúcich ľudí, čo so sebou prináša možné zdravotné ohrozenie pre obyvateľov.

 Ako príklad toho, že táto oblasť doteraz nebola v našej krajine dostatočne pokrytá, poukázal na hospitalizáciu mladšieho syna predsedu SNS Jána Slotu, ktorý sa maláriou nakazil počas svojej cesty v Afrike. Vysvetlil, že prof. Vladimír Krčméry musel vtedy cestovať po lieky na viedenské letisko.

Centrum bude zhromažďovať informácie o problematike tropických chorôb a zabezpečovať ich špeciálne analýzy pre štátny zdravotný dozor ÚVZ. Taktiež bude sledovať zavádzanie nových metód v liečbe a overovať diagnostiku na stanovenie tropických chorôb. Odborníci, pôsobiaci v centre budú zároveň poskytovať konzultácie, výučbu a školenia pre odborných lekárov, ako aj vykonávať praktickú diagnostiku, keďže pôvod viacerých cudzokrajných chorôb nie je pre slovenských zdravotníkov veľmi známy. "Toto centrum by tak mohlo pod vedením prof. Krčméryho v priebehu jedného roka prerásť do celoeurópskeho rozmeru," domnieva sa Bielik.

Centrum zriadilo ministerstvo zdravotníctva na podnet prof. Krčméryho ako špecializované pracovisko ÚVZ SR na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave. K stálym pracovníkom patria dvaja lekári z Kene a Afganistanu a centrum vedie významný parazitológ prof. Gustáv Čatár.

Po prestrihnutí pásky a odovzdaní poverovacích listín zasadla vedecká rada, na ktorej bol predstavený význam, postavenie a úlohy centra.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: