Veterinári budú riadiť niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva

Dovedna päť riaditeľov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove, Bardejove, Humennom, Starej Ľubovni a Vranove nad Topľou bolo odvolaných k dnešnému dňu. Na ich miesta majú nastúpiť zväčša veterinári.

Vo všetkých prípadoch odvolania ide o lekárov s potrebným stupňom špecializovaného aj nadstavbového vzdelania s viac ako 10-ročnou praxou. "Ich miesta obsadilo ministerstvo zdravotníctva na základe politického nátlaku okresných štruktúr neodborníkmi v medicínskej oblasti," uviedli dnes pre TASR zdravotníci, ktorí si neželajú byť menovaní. Dodali, že na jedno miesto vymenovalo inžinierku (Prešov) a na ostatné štyri miesta v spomínaných okresných sídlach majú nastúpiť veterinárni lekári bez praxe v odvetví, ktoré budú riadiť. "Riaditelia RÚVZ rozhodujú okrem iného v dôverných medicínskych odborných záležitostiach týkajúcich sa protiepidemiologických opatrení, imunizácie, vyraďovania z darcovstva krvi, vyjadrujú sa k chorobám z povolania, vstupujú do zdravotnej dokumentácie a sú partnermi lekárom všetkých medicínskych odborov. Sú zároveň aj odbornými garantmi v komisiách pre riešenie pandemických situácií a pod," doplnili zdroje. Dodávajú, že je zarážajúce, že pri výmene sa nekládol dôraz aspoň na elementárnu odbornosť. "Na ich miesta nastúpia veterinári alebo iní vysokoškoláci, ktorí sa budú starať o ochranu zdravia obyvateľstva v Prešovskom kraji.

"Je otázne, či by ministerstvo zdravotníctva dovolilo, aby sa o zdravie Bratislavčanov starali tiež veterinári?" pýtajú sa zdravotníci z východu. Kompetentným zároveň kladú otázku, čím si obyvatelia Prešovského kraja zaslúžili takúto neúctu a hrubosť a ako si majú vysvetliť, že niekto iný, ako lekár bude poznať ich diagnózu a bude mať o nich dôverné a ľudsky citlivé informácie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: