V SAV realizujú výskum génov a ich vzťah k vzniku rôznych ochorení

Moderným genetickým výskumom a štúdiom fyziológie buniek vo vzťahu k vzniku rôznych ochorení sa zaoberajú v laboratóriách Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (ÚMFG SAV) v Bratislave. Zmeny niektorých génov sú často príčinou ochorení srdca, ktoré predstavujú vážny problém nielen v slovenskej populácii. Hľadaním zmenených génov sa zaoberajú vedeckí pracovníci Laboratória biochémie transportných systémov. Zistenie prítomnosti "škodlivých" génov môže upozorniť ohrozených jedincov, aby venovali zvýšenú pozornosť faktorom, ktoré ovplyvňujú vznik a priebeh kardiovaskulárnych ochorení, ako je strava, stres a celkový životný štýl. Toto pracovisko vyhralo konkurz na riešenie úlohy štátneho programu výskumu a vývoja - Genomika kardiovaskulárnych ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí. Cieľom úlohy je zlepšiť diagnostiku a prevenciu srdcovocievnych ochorení. Ďalšie pracovisko ústavu - Laboratórium genetiky vytvorilo s Katedrou molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave spoločný výskumný tím, ktorý sa zaoberá štúdiom genetickej výbavy človeka (ľudského genómu) na úrovni DNA. Vedeckí pracovníci sa venujú napríklad vzťahu medzi génmi a dedičnými ochoreniami ako sú cystická fibróza, hemofília A, spinálne svalové atrofie a ďalšie. Medzi najvýznamnejšie výsledky výskumného tímu patrí identifikácia génov zodpovedných za závažné formy očných ochorení - kongenitálneho glaukómu a degenerácie retiny (sietnice oka), ktoré sa často vyskytujú u slovenských Rómov. ÚMFG SAV často vyhľadávajú študenti Univerzity Komenského i Slovenskej technickej univerzity, ktorí majú záujem robiť tam svoje diplomové a doktorandské práce. Za 15 rokov existencie ústav vyškolil takmer 100 diplomantov a 35 doktorandov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: