Čo sú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (v skratke ADOS) sú zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť doma.

Ich služby sú určené pacientom, ktorí potrebujú dlhodobú odbornú starostlivosť a nemusia byť hospitalizovaní alebo sú prepustení z nemocnice. Väčšinou ide o chronicky chorých, čiastočne alebo úplne imobilných, bez rozdielu veku. Služby sa tiež môžu poskytnúť aj krátkodobo chorým, ktorí nemôžu chodiť.

Hlavnou náplňou činnosti ADOS sú zdravotné služby – poskytovanie ošetrovania a rehabilitácie, ale niektoré agentúry poskytujú aj sociálnu starostlivosť vo forme opatrovateľskej služby.

Ošetrovateľskú starostlivosť navrhuje všeobecný lekár. Vypíše tlačivo návrhu na domácu starostlivosť, ktoré sa získa  priamo v agentúre. Ošetrovateľské výkony (ošetrovanie rán, preležanín, podávanie injekcií, infúzií a podobne) robia sestry a časť  výkonov je  hradená zo zdravotného poistenia.  O rozsahu ošetrovania a jeho hradenia sa treba informovať v konkrétnej agentúre v mieste bydliska pacienta. 

Rehabilitačné výkony navrhuje špecialista – lekár FBLR (rehabilitačný lekár), ktorý vypíše tlačivo na domácu rehabilitačnú starostlivosť. Vykonávajú ju špecialisti na rehabilitáciu – fyzioterapeuti. Hradená je len niektorými zdravotnými poisťovňami. Rehabilitáciu poskytuje len časť agentúr.

Zdravotné poisťovne schvaľujú poskytovanie  starostlivosti ešte pred jej začatím a preto je vhodné, aby sa návrh na domácu starostlivosť podal do agentúry niekoľko dní pred jej plánovaným začiatkom.

Opatrovateľskú starostlivosť poskytujú len niektoré agentúry. Keďže  táto služba nie je hradená zo zdravotného poistenia,  pacient o ňu žiada priamo v agentúre. Za túto službu sa platí.

Niektoré ADOS poskytujú aj ďalšie domáce služby o ktorých sa treba informovať priamo v agentúre.

Autor článku: Harris Slovakia, a.s.

Dátum zverejnenia: