Každý člen Slovenskej lekárskej komory je zo svojho členského právne poistený

Každý člen Slovenskej lekárskej komory (SLK) je zo svojho členského príspevku právne poistený. Poistenie sa týka pracovnoprávneho, trestnoprávneho a správneho konania, informoval dnes novinárov prezident SLK Milan Dragula.

Lekár si môže teda vybrať advokáta, ktorý ho bude zastupovať. Výška poistnej udalosti za rok je 300 000 korún. Celková poistná suma by mala predstavovať okolo 250 miliónov korún. SLK zaplatila z členských príspevkov približne šesť miliónov korún a uzavrela rámcovú poistnú zmluvu na poistenie právnej ochrany pri výkone povolania pre lekárov.

Rokovania o zmluvách boli zdĺhavé, ale korektné so všetkými zdravotnými poisťovňami. Zvýšenie cien výkonov v jednotlivých zdravotníckych sektoroch sa pohybuje zhruba od 13 do 16 percent, konštatoval Dragula.

"Pri vyjednávaní sme boli realisti, lebo boli aj kolegovia, ktorí chceli možno väčšie financie za výkony ako v Českej republike alebo v Rakúsku. Náš systém umožňuje dosiahnuť platby v určitých cenových reláciách, a myslím si, že to čo verejnosť dá do zdravotného poistenia sa dostane k poskytovateľom," zdôraznil Dragula.

Zároveň podotkol: "Samozrejme nie sme spokojní s výškou cien, lebo mnohokrát tieto nepokrývajú nákladové položky, najmä u drahších výkonov".

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: