MZ: Vláda rozhodne, či ponechá 5-percentné odvody za poistencov štátu

Vláda by sa do konca apríla mala rozhodnúť, či ponechá päťpercentné odvody za poistencov štátu i na ďalšie mesiace. Malo by sa tak stať po posúdení dvoch materiálov, ktoré rezort zdravotníctva pripravuje. Uviedla pre TASR hovorkyňa ministra zdravotníctva Silvia Balásziková.

Štát totiž má odvádzať zdravotné poistenie za ekonomicky neaktívne osoby vo výške päť percent z priemernej mzdy v národnom hospodárstve (NH) len do konca apríla. Týka sa to dôchodcov, detí a matiek na materskej dovolenke. Platby sa zvýšili o jedno percento koncom minulého roka. Zvýšenie schválili poslanci len na štyri mesiace a do zdravotníckeho systému sa tak dostalo viac ako dve miliardy korún.

Rezort podľa Balászikovej predloží vláde materiál Optimalizácia siete lôžkových zdravotníckych zariadení a Správu o programe racionalizácie hospodárenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti MZ SR v roku 2007.

"Po prerokovaní týchto materiálov je na rozhodnutí vlády SR, či si ich osvojí, respektíve či pristúpi k navýšeniu odvodov za poistencov štátu i na ďalšie mesiace," povedala Balásziková.

Ak by vláda neposkytla financie do zdravotného poistenia vo výške 5 percent z priemernej mzdy v NH na ďalšie mesiace, tak výpadok zdrojov by sa podľa MZ SR mohol vykryť z peňazí získaných už niektorými zavedenými a pripravovanými krokmi.

Ide o zníženie cien liekov o 6,6 percenta, čím by sa malo ročne ušetriť 1 až 1,5 miliardy korún. Ďalej o peniaze zo zníženia dane z pridanej hodnoty na lieky, čím sa ušetria asi dve miliardy korún. Optimalizáciou siete zdravotníckych zariadení by sa malo usporiť 1 až 1,5 miliardy korún. Čiastočne by sa mohli využiť zdroje v rámci operačného programu Zdravotníctvo z eurofondov, vysvetlila Balásziková.

Na otázku, či rezort má prísľub, že nejaké zdroje dostane, odpovedala: "Ministerstvo zdravotníctva nežiadalo o takýto prísľub ministerstvo financií, pretože o tom musí rozhodovať vláda SR."

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: