EÚ vypracuje smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Ministri zdravotníctva Európskej únie sa dnes dohodli na zavedení smerníc o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti medzi 27 členskými krajinami bloku.

"Európa musí zaručiť, aby mal každý prístup k lekárskej pomoci, aby jej kvalita nezávisela od veľkosti jeho peňaženky a aby sa všetkým pacientom v prípade ochorenia dostalo vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti," vyhlásila nemecká ministerka zdravotníctva Ulla Schmidtová.

Ako uviedol európsky komisár pre zdravie Markos Kyprianu, komisia do konca roka vypracuje návrh konkrétnych riešení. "Chceme pacientom poskytnúť väčší stupeň bezpečnosti bez toho, aby sme vytvárali nevýhody pre národné zdravotnícke systémy," povedal na záver celodennej konferencie.

V súčasnosti existujú len smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti týkajúce sa pohotovostného ošetrenia. V takýchto prípadoch náklady hradí miestna zdravotnícka služba, ktorá si ich môže refundovať zo zdravotníckeho systému pacientovej krajiny.

Nové plány napríklad stanovujú, kto bude platiť za operáciu alebo inú liečbu, ktorú sa pacient rozhodne podstúpiť mimo svojej vlasti. Pacient spočiatku musí uhradiť účet sám, no bude mať nárok na refundáciu doma u svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pod podmienkou, že mu bola liečba v zahraničí vopred schválená.

"Otvorená a sociálna Európa potrebuje spoľahlivý rámec, v ktorom môže zaistiť poskytovanie potrebnej zdravotnej starostlivosti i za hranicami jednotlivých štátov," zdôraznila Schmidtová, ktorej krajina v súčasnosti predsedá EÚ. Dodala, že ministri sú vysoko naklonení a ochotní vyriešiť problémy cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov.

Ako zdôraznil holandský minister zdravotníctva Ab Klink, mobilita pacientov je dôležitá, "pretože poskytuje ľuďom možnosť zvoliť si, akú liečbu chcú".

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: