Kučinský: SOZ nevidí dôvod, aby sa LOZ stalo členom rezortnej tripartity

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZSS) nevidí žiaden zásadný dôvod na to, aby sa Lekárske odborové združenie (LOZ) stalo riadnym členom rezortnej tripartity.

"SOZ nie je striktne proti, aj keď LOZ nie je ani členom Konfederácie odborových zväzov SR, ba ani nikdy verejne nedokladovalo zoznam svojich členov," povedal pre TASR predseda SOZ ZSS Andrej Kučinský.

Pred mesiacom zástupcovia LOZ predložili výkonnému výboru SOZ svoju požiadavku stať sa riadnym členom rezortnej tripartity. Podľa štatútu tejto tripartity zástupcov odborov na rokovania menuje SOZ ZSS. Výkonný výbor nesúhlasil s požiadavkou LOZ. Svoje odmietavé stanovisko podmienil verejným ospravedlnením sa LOZ za hanlivé výroky voči SOZ. Tieto vyjadrenia súviseli s vlaňajším podpisovaním kolektívnych zmlúv.

"Ak sa LOZ verejne ospravedlní, SOZ začne s LOZ hneď spolupracovať na vypracúvaní spoločných stanovísk v rezortnej tripartite. Podľa toho ako bude táto spolupráca vyzerať, výkonný výbor SOZ zmení svoj názor na členstvo LOZ v rezortnej tripartite," povedal Kučinský.

V podstate podľa Kučinského o nič nejde, lebo rezortná tripartita prijíma stanoviská troch alebo dvoch strán k nariadeniam vlády, návrhom zákonov alebo iným legislatívnym normám. Odborový zväz si presadí svoje stanovisko i keby v tripartite bolo aj LOZ,  lebo na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady sa zúčastňuje šéf SOZ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: