Zdravotníctvu neprospievajú radikálne zmeny, tvrdia odborníci

Pätica medicínskych odborníkov na čele s rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity profesorom Jánom Štenclom je toho názoru, že pacientom, zdravotníkom i celému systému neprospievajú neustále radikálne zmeny v koncepcii zdravotníctva. 

Hovorí o tom ich publikácia Slovenské zdravotníctvo, v ktorej odborníci vyzývajú na širokú apolitickú diskusiu o dlhodobom smerovaní zdravotníctva. Iniciatívu odborníkov víta aj Združenie zdravotných poisťovní (ZZP). "Sme presvedčení, že takouto škodlivou zmenou by bol aj zásah do dlhodobo budovanej plurality a súťaže zdravotných poisťovní. S medicínskymi odborníkmi sa zhodujeme, že pre občanov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je jednoznačne výhodnejšie ďalej rozvíjať a zlepšovať súčasný systém založený na súťaži viacerých zdravotných poisťovní," povedal výkonný riaditeľ ZZP SR Eduard Kováč.

ZZP SR je podľa Kováča zároveň pripravené prispieť do verejnej diskusie konkrétnymi návrhmi na riešenie akútnych problémov. Podľa združenia sú nimi najmä neefektívne štátne nemocnice, priveľká sieť zdravotníckych zariadení a netransparentná a nehospodárna lieková politika. "Minister zdravotníctva v riešení týchto problémov zlyhal," dodal Kováč.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: