Každý riadok naviac zlepší kvalitu života pacienta

Každý riadok naviac zlepší kvalitu života pacienta
Zdroj: bigstockphoto.com

Vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM) je hlavnou príčinou straty zraku u ľudí nad 50 rokov v západnom svete. Pacienti, ktorí trpia týmto ochorením, sú prakticky slepí a neschopní vykonávať každodenné aktivity, ako je napríklad čítanie, šoférovanie, rozpoznávanie času alebo identifikovanie tvárí. Dosiaľ dostupná liečba bola schopná spomaliť priebeh ochorenia, no nie stav zlepšiť. Nový liek s účinnou látkou ranibizumab (obchodný názov lieku je Lucentis®), ktorý je prvý a jediný liek uchovávajúci a zlepšujúci zrak pacientov s vlhkou formou VPDM, je dostupný už aj na Slovensku.

„Nová liečba je dôležitým prelomom pre pacientov s vlhkou formou VPDM a dáva mnohým z nich nádej na získanie stratenej nezávislosti,“ konštatuje MUDr. Mária Molnárová z Oftalmologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Nová liečba je schopná zlepšiť zrak a kvalitu videnia u signifikantného počtu ľudí trpiacich vlhkou formou VPDM.

Podľa klinických štúdií, približne 95 % pacientov liečených novou liečbou si uchovalo svoj zrak, čo je definované ako strata menej ako 15 písmen zrakovej ostrosti na zrakovom diagrame. U viac ako 68 % pacientov bolo zaznamenané zlepšenie zraku, čo je definované ako akýkoľvek nárast nad východziu zrakovú ostrosť. A čo je dôležité, toto zlepšenie pretrváva aj po dvoch rokoch od liečby.

 Obrázok: Príklad zlepšenia zrakovej ostrosti

Nová liečba blokuje nekontrolovanú tvorbu, rast a priepustnosť nových krvných ciev pod sietnicou, ktoré vedú k rozvoju vlhkej formy VPDM a následne k strate zraku. Podáva sa injekciou priamo do oka raz mesačne po dobu troch po sebe idúcich mesiacov, ďalej sú pacienti sledovaní a podľa potreby je možné aplikovať ďašie dávky.

Pacienti, ktorým bola diagnostikovaná vlhká forma VPDM a ktorým retinálni špecialisti so skúsenosťami s podávaním vnútroočných injekcií navrhli daný typ terapie, majú túto liečbu po schválení revíznym lekárom hradenú zdravotnou poisťovňou. Na Slovensku sa doteraz liečba aplikuje v 4 centrách:

  • Očná klinika SZU, FNsP Sv. Cyrila a Metoda, pracovisko Petržalka, Bratislava
  • Klinika Oftalmológie LFUK a FNsP Bratislava, pracovisko Staré mesto Mickiewiczova, Bratislava
  • Očná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
  • Očné oddelenie, FNsP J. A. Reimana, Prešov

Liečba sa môže aplikovať aj na ďalších klinikách, kde pracujú kvalifikovaní oftalmológovia so skúsenosťami s podávaním vnútroočných injekcií.

O vekom podmienenej degenerácii makuly (VPDM)
VPDM je degeneratívne ochorenie očí, ktoré postihuje makulu - centrálnu časť sietnice v zadnej časti oka zodpovednú za centrálne videnie nevyhnutné pre každodenné aktivity, ako čítanie, šoférovanie, rozpoznávanie času či identifikovanie tvárí. Približne 25 až 30 miliónov pacientov na celom svete trpí týmto ochorením.

Poznáme dva typy VPDM: suchú a vlhkú. Neovaskulárna alebo vlhká forma VPDM predstavuje asi 15 % všetkých prípadov VPDM, ale zodpovedá za väčšinu prípadov straty zraku. Súvisí s rastom patologických nových ciev pod makulou, ktoré sú krehké a prepúšťajú tekutinu a krv. Ak sa ochorenie nelieči, dochádza k tvorbe zjazvených tkanív, zničeniu makuly a praktickej slepote.

O spoločnosti Novartis
Novartis AG je svetovým lídrom v dodávaní liečiv pre ochranu zdravia, liečenie ochorení a zlepšenie kondície. Jej portfólio tvoria liečivá, vakcíny pre ľudí a voľne predajné lieky pre samoliečbu. Spoločnosť Novartis so sídlom v Bazileji vo Švajčiarsku zamestnáva približne 99 000 ľudí a pôsobí vo viac ako 140 štátoch po celom svete. Viac informácií nájdete na http://www.novartis.com.

Foto: MUDr. Molnárová z Oftalmologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

--------------------------------------------------------------------
[1]  Rosenfeld PJ, Brown DM, Heier JS, Boyer D, Kaiser P, Chung C, Kim R for the MARINA Study group. Ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration: 2-year results of the MARINA study. N Engl J Med 355: 1419-31, 2006
[2] Brown DM, Kaiser PK, Michels M, Soubrane G, Heier J, Kim R, Sy J, Schneider S for the ANCHOR Study group. Comparison of ranibizumab and verteporfin photodynamic therapy for neovascular age-related macular degeneration: 1-year results of the ANCHOR study. N Engl J Med 355: 1432-44, 2006

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: