Zdravotná starostlivosť o bezdomovcov

Ministerstvo zdravotníctva plne podporuje aktivity, ktoré riešia momentálnu situáciu bezdomovcov. Ľudia bez prístrešku bývajú často podchladení, zriedkavé nie sú omrzliny, zápaly pľúc, úrazy či kožné choroby, a preto im MZ SR ponúka svoju pomoc. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby poskytne pre všetkých obyvateľov dočasnej ubytovne v mestskej časti Vrakuňa pohotovostnú lekársku službu. Zdravotnícky personál Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, pracovisko Ružinov, je pripravený poskytnúť nevyhnutné ambulantné ošetrenie, hospitalizáciu a telefonické lekárske konzultácie. Osobitnú pozornosť budú provizórnemu ubytovaciemu zariadeniu venovať pracovníci Úradu verejného zdravotníctva a zabezpečia hygienický a epidemiologický dohľad, ktorý je súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti .

Autor článku: Ministerstvo zdravotníctva

Dátum zverejnenia: