Chronológia privatizácie Kúpeľov Sliač a Kováčová

Fond národného majetku (FNM) SR dnes oznámil, že sa odvolá proti rozhodnutiu súdu, podľa ktorého odstúpenie FNM od zmluvy so spoločnosťou Corvas o vlastníctve akcií kúpeľov Sliač bolo neplatné. Spoločnosť Corvas patrí bývalému ministrovi zdravotníctva a exposlancovi ĽS-HZDS Viliamovi Soboňovi. TASR vydáva v tejto súvislosti chronológiu prípadu sprivatizovania a súdnych sporov okolo kúpeľov Sliač a Kováčová.

5. októbra 1995 - Spoločnosť Corvas, s. r. o., ktorej majiteľom bol exminister zdravotníctva MUDr. Viliam Soboňa, uzatvorila zmluvu s Fondom národného majetku (FNM) o prevode 51 % akcií kúpeľov Sliač a Kováčová.

6. júla 1999 - Fond národného majetku SR na základe odstúpenia od zmluvy s privatizérom získal späť 51 % akcií Kúpeľov Sliač a Kováčová. Ako dôvod fond uviedol nesplnenie zmluvných podmienok spoločnosťou Corvas, s. r. o., Sliač. Porušenie zmluvných podmienok sa vzťahovalo predovšetkým na dodatky k pôvodnej privatizačnej zmluve, ktoré FNM neuznáva. Týmito dodatkami mala spoločnosť Corvas získať výhody pri splácaní záväzkov voči FNM a dosiahnuť odloženie splátok. Kúpna cena viac ako 127 000 kusov akcií predstavovala 151,6 milióna Sk, pričom na prvú splátku (30,3 milióna Sk) si privatizér požičal od objektu privatizácie - Kúpeľov Sliač a Kováčová.

28. októbra 1999 - Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Kúpeľov Sliač a Kováčová, a. s., Sliač, ktoré zvolal Krajský súd v Banskej Bystrici v zmysle Obchodného zákonníka, členovia pôvodného predstavenstva ignorovali. Dôvodom takejto reakcie predstaviteľov spoločnosti Corvas a bývalého majiteľa kúpeľov Viliama Soboňu bolo údajne rozhodnutie FNM SR, ktorý vyzval Corvas na vyrovnanie dlžných súm vo výške približne 110 miliónov Sk a odstúpil od privatizačnej zmluvy.

4. novembra 1999 - Napriek snahe zabrániť konaniu mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ) v priestoroch spoločnosti Kúpele Sliač a Kováčová, a. s., Sliač zo strany predstaviteľov spoločnosti Corvas, s. r. o., Sliač a bývalého majiteľa Viliama Soboňu, stretnutie akcionárov prebehlo v náhradných priestoroch a výsledky MVZ boli platné. Oznámila to riaditeľka divízie výkonu práv akcionára FNM SR Anna Bubeníková.

31. marca 2000 - Najvyšší súd SR potvrdil legitimitu predstavenstva, ktoré na poslednom valnom zhromaždení zvolil FNM. Tvrdil to predseda FNM Jozef Kojda. Podľa právneho zástupcu KSK Najvyšší súd (NS) SR koncom marca svojím uznesením potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o zákaze Fondu národného majetku SR nakladať s akciami KSK. NS teda nevyhovel odvolaniu FNM voči rozhodnutiu prvostupňového súdu. FNM tak podľa NS naďalej nemôže disponovať vlastníckymi právami k 51 % akcií KSK, nemôže zvolávať valné zhromaždenie, ani meniť orgány spoločnosti.

26. apríla 2000 - Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici roku vymazalo pôvodné a zapísalo nové predstavenstvo KSK, a. s., do obchodného registra. Nové predstavenstvo podľa tohto zápisu tvoria Štefan Hybský, Bohumil Chmelík a Judita Hývešová a novým generálnym riaditeľom sa stal Rudolf Očenáš.

3. augusta 2000 - Právny zástupca FNM SR a Kúpeľov Sliač a Kováčová, a. s., (KSK) Eduard Jurovatý na NS SR doručil námietku zaujatosti voči dvom sudcom NS SR, ktorí sa stali členmi dovolacieho senátu NS SR, Jozefovi Štefankovi a Vojtechovi Kovačikovi.

4. augusta 2000 - Sudca NS SR Jozef Štefanko sa rozhodol, že nebude prerokúvať dovolanie v kauze Fondu národného majetku versuz Kúpele Sliač a Kováčová, napriek tomu, že ho vyžrebovali do päťčlenného senátu.

17. septembra 2003 - Krajský súd v Bratislave rozhodol, že odstúpenie FNM od privatizácie Kúpeľov Sliač a Kováčová v prospech firmy Corvas i s následným vrátením 51-% akcionárskeho balíka týchto kúpeľov späť do portfólia fondu bolo právne v poriadku. Súd totiž zamietol žalobu Corvasu, ovládaného poslancom HZDS Viliamom Soboňom. Žaloba bola pritom podaná práve na neplatnosť odstúpenia FNM od privatizačnej zmluvy s Corvasom a napádala aj neskorší presun majoritného balíka kúpeľov späť na fond.

16. októbra 2005 - NS SR zrušil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktorý zamietol návrh firmy Corvas v spore s FNM o privatizáciu Kúpeľov Sliač a Kováčová, a. s. NS SR konštatoval, že k jednostrannému odstúpeniu od zmluvy s firmou Corvas zo strany FNM prišlo nekvalifikovanou formou. Právny názor prvostupňového súdu o jednostrannom odstúpení od zmluvy a jeho neodkladnom účinku bol nesprávny.

29. decembra 2006 - Bývalý minister zdravotníctva z HZDS a privatizér Kúpeľov Sliač Viliam Soboňa v uplynulých dňoch vyjednával s ľuďmi z vedenia FNM. Hovoril s nimi o mimosúdnom vyrovnaní pre zrušenie privatizácie kúpeľov. V roku 1995 kúpele získal, v roku 1999 mu ich však fond odobral.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: