Afektívne záchvaty u detí z pohľadu neurológa

Afektívne záchvaty u detí z pohľadu neurológa
Zdroj: bigstockphoto.com

Tzv. afektívne záchvaty sú v detskom veku pomerne častým problémom, ktorý vie rodičov poriadne vystrašiť. Dajú sa definovať ako prechodná porucha vedomia, ktorá nasleduje spravidla po intenzívnom plači, v jej úvode je teda vždy prítomný určitý silný afekt- či už plač, bolesť, strach, u niektorých detí i silná pozitívna emócia.

Rozoznávame spravidla dva typy afektívnych záchvatov

Tzv. palidná forma ( so zblednutím ), objavuje sa hlavne u kojencov do 3 mesiacov veku. Záchvat začína plačom, na ktorého vrchole dôjde k poruche vedomia s ochabnutím dieťatka. Epizóda trvá spravidla 30-60 sekúnd, potom sa stav normalizuje. Tieto záchvaty sú prejavom nezrelosti kardiorespiračných reflexov.

Druhá forma- cyanotická ( s omodraním dieťatka ) je typická pre batoľatá. Spúšťacím mechanizmom je krik alebo silný afekt bez kriku. Za niekoľko sekúnd dieťa zadrží dych v nádychu, dostaví sa cyanóza ( omodranie ) tváre a následná strata vedomia. Príčinou poruchy vedomia je zrejme krátkodobý nedostatok kyslíka – mozgová hypoxia. Pri dlhšom trvaní záchvatu sa niekedy objavia krátke generalizované kŕče.

Za patogenetickú príčinu afektívnych záchvatov bolo dlho mylne považované narušenie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, alebo neprimeraná benevolencia vo výchove. Avšak podľa novších poznatkov, u väčšiny detí s afektívnymi záchvatmi zohráva úlohu nezrelosť ich vegetatívneho systému.

Ak sa teda niečo takéto prihodí vášmu dieťatku prvý krát, čo robiť?

V prvom rade treba zachovať kľud, zabezpečiť, aby si dieťa neublížilo pádom, alebo úderom, pokiaľ má i kŕče. Vziať dieťatko do náručia, kľudne naň hovoriť, počkať, kým stav prejde, dieťatko sa preberie.

Nevyhnutné je jeho následné vyšetrenie.

V týchto prípadoch je veľmi dôležité vylúčiť, či nešlo o epileptický záchvat. Váš pediater Vás preto pravdepodobne pošle na vyšetrenie k detskému neurológovi. Neurológ dieťatko vyšetrí, popýta sa Vás na okolnosti záchvatu, koľko záchvat trval a ako vyzeral a natočí EEG ( elektroencefalografiu ), tá býva v prípadoch afektívnych záchvatov v poriadku. Zvlášť pri malých deťoch je dobré zrealizovať i kardiologické vyšetrenie.

Keď sa teda potvrdí, že ide o afektívne záchvaty, neurológ Vás ubezpečí, že nejde o epilepsiu, ale o problém vo vyzrievaní nervového systému, a že záchvaty spontánne vymiznú približne medzi 4.-5. rokom života.

Pokiaľ sú afektívne záchvaty veľmi časté a vyzerajú dramaticky, pravdepodobne Vám odporučí psychologické vyšetrenie s poradenstvom niektorých výchovných postupov, veľmi dôležitý je pozitívny prístup k dieťatku, pochvala a trpezlivosť.

V niektorých prípadoch sa pristúpi i ku krátkodobej medikamentóznej liečbe, ktorá pomôže preklenúť kritické obdobie.

Treba si uvedomiť, že akokoľvek môže afektívny záchvat vyzerať dramaticky, nejde o život či zdravie ohrozujúci stav. Napriek tomu, detičky s týmto problémom vyžadujú dôkladné vyšetrenie.

Autor článku: MUDr. Soňa Ostrihoňová

Dátum zverejnenia: