Preventívne prehliadky detí a adolescentov

Každé dieťa potrebuje od svojho narodenia dôkladnú zdravotnú starostlivosť. Preto sú preventívne prehliadky detí tak dôležité. Preventívne prehliadky sú bezplatné a neplatí sa ani 20 korún ako pri iných návštevách lekára. Preventívnym prehliadkam by sa mal podrobiť každý, bez ohľadu na zdravotné problémy. Lekár nemá povinnosť predvolávať pacienta na prevenciu. Termín preventívnej prehliadky si treba vopred dohodnúť s lekárom. Prinášame Vám prehľad preventívnych prehliadok od narodenia dieťaťa až po dospelosť.

Vek dieťaťa : do 48 hodín po prepustení z pôrodnice a do 4. týždňa

Obsah preventívnej prehliadky: 2x komplexné pediatrické vyšetrenie novorodenca po prepustení z pôrodnice vrátane vyšetrenia psychomotorického vývoja, antropometrických meraní a založenia zdravotnej dokumentácie

Kto hradí prehliadku: Zdravotná poisťovňa

Vek dieťaťa : v 5. – 7 týždni a v 8. – 10. týždni

Obsah preventívnej prehliadky: 2-krát komplexné pediatrické vyšetrenie v zákonom určenom vekovom období života dojčaťa

Kto hradí prehliadku: Zdravotná poisťovňa

Vek dieťaťa : od 3. do 4. mesiaca, v 5. – 6. mesiaci, v 7. – 8. mesiaci, v 9. – 10. mesiaci, v 11. – 12. mesiaci

Obsah preventívnej prehliadky: 5-krát komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane antropometrických meraní a vyšetrenia psychomotorického vývoja dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike, k reči a k sociálnym vzťahom podľa štandardnej stupnice, v zákonom určenom vekovom období dieťaťa

Kto hradí prehliadku: Zdravotná poisťovňa

Vek dieťaťa : do 18. mesiaca

Obsah preventívnej prehliadky: Komplexné pediatrické vyšetrenie, vyšetrenie kože a svalového tónusu, vyšetrenie lymfatických uzlín vrátane kontroly zdrav. stavu pac. po podaní očkovacej látky

Kto hradí prehliadku: Zdravotná poisťovňa

Vek dieťaťa : v 3, 5. 6., 7., 9., 11. a 13. roku

Obsah preventívnej prehliadky: Komplexné pediatrické vyšetrenie dieťaťa vrátane antropometrických meraní, posúdenie psychického vývoja

Kto hradí prehliadku: Zdravotná poisťovňa

Vek : v 15. roku

Obsah preventívnej prehliadky: Výstupná prehliadka po skončení povinnej školskej dochádzky vrátane antropometrických meraní ZP vstup na SŠ Vstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných odborných učilíšť vrátane antropometrických meraní

Kto hradí prehliadku: Zdravotná poisťovňa prostredníctvom kapitácie

Vek: 2 roky po vstupe na SŠ

Obsah preventívnej prehliadky: Komplexné pediatrické vyšetrenie študenta vrátane antropometrických meraní

Kto hradí prehliadku: Zdravotná poisťovňa prostredníctvom kapitácie

Vek: výstup zo SŠ

Obsah preventívnej prehliadky: Komplexné pediatrické vyšetrenie študenta končiaceho stredoškolskú dochádzku vrátane antropometrických meraní

Kto hradí prehliadku: Zdravotná poisťovňa prostredníctvom kapitácie

Vek: vstup na VŠ, po 2 rokoch na VŠ, výstupná prehliadka z VŠ

Obsah preventívnej prehliadky: Preventívne prehliadky vrátane antropometrických meraní

Kto hradí prehliadku: Zdravotná poisťovňa prostredníctvom kapitácie

Autor článku: Realizátori projektu

Dátum zverejnenia: