Použitie Bioptronu v praxi

Použitie Bioptronu v praxi
Zdroj: bigstockphoto.com

Liečba svetlom je súčasťou histórie ľudstva. Priaznivý účinok svetla poznali starí Gréci, Rimania. K rozkvetu helioterapie dochádza v prvej polovici 19. storočia. Kodanský profesor Finsen sa stal nositeľom Nobelovej ceny za objav možnosti liečenia niektorých chorôb, najmä tuberkulózy kože. Je pokladaný za zakladateľa fototerapie. Ocenenie získal v roku 1903.

Bez svetelnej energie by náš život vôbec nebol možný, samozrejme súčasťou životných potrieb je aj voda, vzduch a dostatok plnohodnotnej stravy. Svetelnú energiu získavame zo Slnka. Slnečné lúče ako zdroj energie sú nevyhnutné pre existenciu všetkých živých organizmov vrátane človeka.

Veľkým úspechom medicíny posledných rokov je využívanie účinkov polarizovaného svetla, ktoré je princípom účinku svetelnej terapie. Tento jav sa využíva pri liečbe Bioptronom, ktorého medicínske pôsobenie s vlnovou dĺžkou 480 - 3 400 nm priaznivo ovplyvňuje biologické pochody v ľudskom organizme. Stupeň polarizácie je nad 95 %. Polarizácia vyjadruje pohyb svetla v paralelných, súbežných rovinách. Polarizované svetlo pôsobí iba na choré, prípadne neaktívne bunky. Je nízkoenergetické, čo tiež pozitívnym spôsobom stimuluje rozličné biologické procesy v organizme. Harmonizuje metabolické procesy, pôsobí biostimulačne tým, že ovplyvňuje imunitný systém, má regeneračný účinok a na tomto princípe priaznivo pôsobí na celý organizmus.

Terapeutické využitie polarizovaného svetla si našlo uplatnenie v ordináciách mnohých lekárov a na klinických pracoviskách. Je odporúčané, ako úplne bezpečné aj pre individuálne použitie.

Na ilustráciu okamžitého účinku možno využiť rýchle ovplyvnenie bolesti, zrýchlené hojenie poúrazovej rany, zrýchlenie hojenia tvárového oparu, zápalových afekcií kože a podkožia.Táto skúsenosť potvrdzuje možnosť širokého využitia účinkov polarizovaného svetla aj pri zdĺhavých, chronických, tiež závažných ochoreniach. Vyžaduje sa disciplína a pravidelnosť v aplikácií liečebnej procedúry.

Ochorenia imunitného systému predstavujú v praxi veľmi častú príčinu vzniku iných ochorení. Imunitný systém zohráva dôležitú úlohu v obrane pred vznikom vážnych ochorení, jeho oslabenie spôsobuje poruchy ako sú alergie, prienik infekčných mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy, plesne, možnosť vzniku nádorových ochorení.

Ako pôsobí polarizované svetlo na imunitný systém?

Polarizované svetlo aktivuje obranný systém organizmu, čím je prospešný celému organizmu. Pôsobí priamo na membránu tkanivových buniek, vrátane bielych krviniek, ktoré sú rozhodujúcimi činiteľmi pri obrannej reakcii nášho imunitného systému. Aktivované touto špeciálnou formou svetla sa poškodené bunky obnovujú, aby zostali kompletne funkčnými. Lineárne polarizované svetlo teda posilňuje imunitný systém cestou regenerácie buniek. Po aplikácií polarizovaného svetla sa zvyšuje delenie buniek, čo je možné preukázať pri urýchlení hojenia zapálených kožných afekcií.

Okrem toho sa pôsobením polarizovaného svetla normalizujú aj metabolické procesy v bunkách. To, že svetlo skutočne pôsobí fotomodifikačne, bolo dokázané vedeckými prácami z renomovaných odborných pracovísk potvrdzujúcimi rýchle zmeny cirkulujúcej krvi človeka pri použití systému Bioptron. Zvýšila sa nasýtenosť krvi kyslíkom, znížila sa rýchlosť sedimentácie červených krviniek. Predpokladá sa aj zmena štruktúry bielej krvinky pôsobením aplikácie polarizovaného svetla, tým aj zmena funkcie. Dochádza k výraznému zvyšovaniu obrannej aktivity a tvorbe baktericídnej bielkoviny, čo umožňuje ovplyvniť imunitný systém.

Ako pôsobí polarizované svetlo pri ochoreniach kože?

V detskej praxi môžeme účinok polarizovaného svetla využívať od novorodeneckého veku. Svetlo skutočne pôsobí na krv v povrchových vrstvách pokožky, kde je vysoká hustota krvných vlásočníc a pôsobením svetla urýchľuje liečbu novorodeneckej žltačky. Citlivá koža novorodenca a dojčaťa je terénom pre ovplyvnenie urýchlenia hojenia rôznych kožných prejavov, kožných defektov, vyparenín, odierok, ale i alergických prejavov na koži. V predškolskom a školskom veku sú časté drobné oderky na koži vznikajúcich rôznymi poraneniami pri hre. Po očistení rany je vhodná skorá aplikácia polarizovaného svetla. Nielen urýchľuje hojenie rany, ale i pre zmiernenie bolesti.

Tiež vrodené, geneticky podmienené kožné ochorenia, napríklad lupienka /psoriáza/, epidermolýza /veľkoplošné olupovanie kože/, možno preliečovať Bioptron terapiou.

Jednoznačné liečebné účinky pozorujeme pri liečbe oparov /herpesov/, zápalových kožných prejavov, .t.j. kožných infekcií vznikajúcich pôsobením baktérií, vírusov, kvasiniek. Kožné alergické ochorenia, najčastejšie vrodená kožná precitlivelosť /atopia, alergodermia/, neurodermatitída a v dospievajúcom veku zapálená uhrovitosť kože /akné/ sú vďačným terénom pre viditeľný úspech lokálnej liečby polarizovaným svetlom.

Popáleniny sú terénom pre veľmi účinné liečebné ovplyvnenie hojenia pôsobením bioptronových prístrojov. Účinky nesprávneho slnenia a následné popáleniny kože zmierni Bioptronová liečba.

Ako pôsobí polarizované svetlo na pohybový aparát?

V dojčenskom veku sa stretávame s príznakmi detskej mozgovej obrny, ktoré vyžaduje intenzívnu rehabilitačnú liečbu. Použitie bioptronovej aplikácie výrazne urýchľuje vývoj psychomotoriky. Stavy po kostných zlomeninách, po úrazoch končatín, pri zápalových ochoreniach veľkých i malých kĺbov, vyvolaných baktériami a vírusmi, pri vrodených anomáliách využívame stimulačné a liečebné účinky polarizovaného svetla.

V súčasnosti je novým fenoménom porúch pohybového aparátu dlhotrvajúce "vysedávanie" pri počítačoch, či už pri vzdelávaní, ale i pri počítačových hrách. Dôsledkom je bolestivosť krčnej, prípadne hrudnej chrbtice. Pomocnú ruku podáva aplikácia svetelnej terapie.

Ako pôsobí polarizované svetlo pri ochoreniach dýchacích ciest?

Patria k najčastejším dôvodom pre návštevu ambulancie detského lekára. Využitím účinkov polarizovaného svetla môžeme priebeh ochorenia zmierniť, urýchliť ústup symptomatológie a súčasne stimulovať imunitný systém. Jednoznačný vplyv tejto podpornej terapie môžeme potvrdiť pri ovplyvnení kašľa ako hlavného a najčastejšieho príznaku v ambulancii praktického lekára pre deti, pri diagnóze zápalu horných ciest dýchacích, ako sú zápal hrdla, hltana, hrtana /akútna laryngitída/, zápalu prínosových dutín, nosa, zápalu nosovej a krčných mandlí. Je možné tiež ovplyvnenie ochorení dolných dýchacích ciest, pri zápaloch priedušiek, ale tiež pri zápaloch stredného ucha, pri ochoreniach sliznice dutiny ústnej, pri prerezávaní zubov, pri bolesti zubov spôsobených zubným kazom.

V súčasnosti stúpa výskyt ochorení dýchacích ciest, ktoré vznikajú pôsobením alergénov zo stravy, zo znečisteného životného prostredia, z nadmerného používania alergizujúcich látok. K týmto ochoreniam patrí senná nádcha a astma. Svetelná terapia posilňuje imunitu i v tomto prípade, súčasne zmierňuje príznaky sťaženého dýchania.

Ako pôsobí polarizované svetlo pri liečení rán a obnove tkanín?

Poúrazové rany, preležaniny, otvorený vred predkolenia, pooperačné jazvy sú citlivým terénom pre urýchlenie lokálnej liečby svetlom. Taktiež častou indikáciou pre použitie svetelnej terapie je liečenie bolesti v reumatológii, v športovej medicíne umožňuje nielen liečbu, ale i zrýchlenie rekonvalescencie pohybového aparátu. Vynikajúca doplnková liečba pomliaždenín, odrenín, vyvrtnutí, tiež regenerácii svalov, kĺbov, tkanív.

Spôsob liečby

Využívame najmä Bioptron Compact a Bioptron Pro, ktoré vyhovujú veľkosťou detskému veku. Liečba je individuálna, možno využiť ponúkané návody, v komplikovanejších prípadoch je potrebné konzultovať lekára z okruhu konzultantov.

Taktiež doba trvania je prísne individuálna. Účinok liečby polarizovaným svetlom je v detskom veku veľmi priekazný. Podľa mojej skúsenosti, je prekvapujúco krátky, mnohokrát dve až tri návštevy pacienta v ambulancii ukážu výsledok aplikácie svetelnej terapie.

Použitie na detských oddeleniach v nemocnici

Možnosť použitia je veľmi široká, metóda je úplne bezpečná, nemá vedľajšie účinky. Mala by byť dostupná pre každodenné použitie. Treba mať na pamäti pozitívne pôsobenie na biologický systém neagresívnym spôsobom, samoliečiteľný potenciál a povzbudzovanie regeneratívnych procesov.

V kolektívnych zariadeniach by preventívny účinok polarizovaného svetla mohol pomôcť ovplyvniť imunitný systém detí v predškolskom veku práve z dôvodu prirodzene nižšej imunity typickej pre túto vekovú kategóriu. Možnosť ovplyvnenia je v preventívnom ovplyvnení čistoty ovzdušia vyžiarením miestností v kombinácií s prístrojom Therapy air. Bola by možnosť individuálneho i kolektívneho doliečenia po návrate z domácej liečby, podľa konkrétnej symptomatológie. Táto forma liečby a prevencie vyznieva ako ideálna súčasť a posilnenie akéhokoľvek druhu liečby. Bezpečné použitie v detskom kolektíve je dané nízkoenergetickým výdajom tepla, teplota svetla je 37 st. C. Podstatná je ľahká manipulácia a krátky čas aplikácie.

Bioptron systém svetelnej terapie je v EÚ schválený ako zdravotnícky prístroj /93/42úEEC/ s celosvetovo patentovanou technológiou.

Autor článku: MUDr. Oľga Krídlová

Dátum zverejnenia: