Hygienici V4 podpísali deklaráciu o spolupráci

Hygienici V4 podpísali deklaráciu o spolupráci
Zdroj: bigstockphoto.com

Podpísaním Deklarácie o vzájomnej spolupráci vyvrcholilo trojdňové rokovanie hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska v Častej - Papierničke.

Zaoberali sa prioritami v oblasti verejného zdravotníctva, predovšetkým prípravou seniorov na zdravý životný štýl v starobe, ďalej zdravotnou výchovou detí a mládeže a v neposlednom rade aj problematikou výchovno-vzdelávacích programov pre deti a mládež, zameranou na prevenciu konzumácie alkoholu, drog a výchovu k zdravej životospráve. Zhodli sa aj v tom, že oblasť verejného zdravotníctva v krajinách V4 je finančne značne poddimenzovaná, preto aj problémy v jednotlivých krajinách sú takmer identické.

Ako na dnešnej tlačovej besede uviedol hlavný hygienik SR Ivan Rovný, na konferencii sa nevyhli ani potenciálnej hrozbe pandémie vtáčej chrípky. V Európskej únii síce funguje rýchly výstražný systém, no na konferencii prijali zásady, ktorými sa zefektívni komunikácia pri vzájomnej výmene epidemiologických informácií. Dodal, že vtáčej chrípke sa dá ťažko zabrániť, no je možné jej účinne predchádzať spoločnými preventívnymi opatreniami.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: