Občania sú podľa krajského veterinára v Trnave ochotní akceptovať nariadenia

Občania sú podľa krajského veterinára v Trnave ochotní akceptovať nariadenia
Zdroj: bigstockphoto.com

Obyvatelia Trnavského kraja podceňujú možnosť dať sa zaočkovať proti chrípke a pneumokokovým infekciám na obranu voči vírusu vtáčej chrípky. Zatiaľ tak urobilo približne štrnásť percent, čo podľa zdravotníkov nie je uspokojivé číslo. "Ohrozené sú najmä skupiny ľudí nad 65 rokov a deti," uviedla vedúca odboru zdravotníctva na Úrade Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)Katarína Naďová.  TTSK na dnes zvolal stretnutie s poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti, cieľom ktorého bolo zvýšiť prostredníctvom lekárov povedomie o tejto problematike u čo najširšej verejnosti. Regionálna hygienička v Trnave Darina Lopušná informovala o krajskom a regionálnych pohotovostných plánoch pre prípad pandémie chrípky a epidémie vtáčej chrípky. Riaditeľ Krajskej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Sokol konštatoval, že obyvateľstvo v prípade vtáčej chrípky po počiatočných problémoch reaguje ústretovo.         "Skúsenosti s výskytom mŕtveho vtáka v Gabčíkove nám ukázali, že občania sú ochotní akceptovať príkazy veterinárov," povedal. Podľa krajskej expertky v epidemiológii Miriam Ondicovej každoročná epidémia chrípky sa zatiaľ v kraji nedokázala, počet chrípkových ochorení je relatívne nízky. Zdravotnícki odborníci kladú dôraz na prevenciu a informovanosť, okrem lekárov prvého kontaktu sa začala osveta na všetkých typoch škôl, v obciach, oslovili tiež rómskych aktivistov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: