Podrobnosti výkonu LSPP upraví MZ SR a Asociácia súkromných lekárov

Usmernenie o podrobnostiach výkonu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) pripraví v blízkej dobe ministerstvo zdravotníctva po konzultácii s Asociáciou súkromných lekárov (ASL). Asociácia sa touto pomocou snaží vyhnúť problémom pri interpretácii novelizovaného zákona o LSPP, informoval prezident ASL Ladislav Pásztor.

"Novela umožňuje rôzne výklady a my ju chceme riešiť tak, aby ani občan, ani lekár nemal pri poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti (VAS) problém," konštatoval pre TASR Pásztor. Dodal, že najmä v dovolenkovom období lekári ošetrujú viac pacientov mimo svojho bydliska i mimo hraníc, a tak by sa nemalo stať, že niekto potrebnú starostlivosť nedostane.

Právny stav poskytovateľov LSPP ani miesto výkonu ich činnosti sa podľa novely nemení. Príslušný samosprávny kraj bude kontrolovať, ako si plnia povinnosti poskytovatelia LSPP, ako aj všeobecní, detskí a zubní lekári.

Zo zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve vyplýva, že povinnosťou poskytovateľov VAS v odbore všeobecné lekárstvo, pediatria a zubné lekárstvo je zúčastňovať sa na službách LSPP tak, aby bola zabezpečená nepretržitá dostupnosť VAS a ambulantnej starostlivosti v odbore stomatológia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: