Na aké preventívne prehliadky máte bezplatný nárok?

Vo všeobecnosti platí, že ľahostajnosť a ignorovanie preventívnych prehliadok sú dôvodom vysokej úmrtnosti na onkologické a srdcovo-cievne ochorenia. Na vysokej úmrtnosti sa podieľajú aj neurologické a metabolické ochorenia vrátane diabetes mellitus.

Každoročne pribúda niekoľko desiatok tisíc nových pacientov s problémami srdca, ciev, vysokého krvného tlaku, vysokej hladiny cholesterolu, cukru a mnohými onkologickými problémami, ktorým možno predísť včasným diagnostikovaním v rámci preventívnej prehliadky.

Preventívne prehliadky sú bezplatné a neplatí sa ani 20 korún ako pri iných návštevách lekára. Preventívnej prehliadke by sa mal podrobiť každý občan, bez ohľadu na zdravotné problémy. Lekár nemá povinnosť predvolávať pacienta na prevenciu. Termín preventívnej prehliadky si treba vopred dohodnúť s lekárom.

U VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

1x za dva roky - poistenci vo veku od 15 rokov

1x ročne - evidovaní darcovia krvi a zdravotne postihnutí

Priebeh prehliadky: vyšetrenie by malo trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár začne prehliadku pohovorom, v ktorom sa sústredí na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus a pod.), nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklopom, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi V rámci prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby. V prípade potreby sú súčasťou prehliadky aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia, v 17. a 40. roku veku aj vyšetrenie cholesterolu, triacylglycerolov a hladiny cukru v krvi. Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici

U GYNEKOLÓGA

1x ročne - ženy nad 20 rokov (od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva)

1x mesačne - v tehotenstve (pri rizikovom alebo patologickom priebehu tehotenstva - podľa potreby)

1x za dva roky - nárok na ultrasonografické vyšetrenie prsníkov

1x za dva roky - od 40 rokov veku nárok na mamografické vyšetrenie

Priebeh prehliadky: vyšetrenie by malo trvať dlhšie ako 20 minút. Lekár začne prehliadku rozhovorom, nasleduje komplexné gynekologické vyšetrenie pohľadom, pohmatom a pomocou zrkadiel - inšpekcia a palpácia prsníkov, inšpekcia genitálií, vyšetrenie konečníka, komplexné gynekologické vyšetrenie pomocou kolposkopu, odber výteru na cytologické vyšetrenie a podľa potreby sú súčasťou prehliadky aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia.

U UROLÓGA

1x za tri roky - muži od 50 rokov. Ide o novinku v programe prevencie hradenej z verejného zdravotného poistenia.

U STOMATOLÓGA (ZUBÁRA)

1x polročne - do 18 rokov veku

1x ročne - nad 18 rokov veku

2x v tehotenstve - raz na začiatku a raz pred koncom tehotenstva

Prehliadka zahŕňa: vyšetrenie stavu chrupu, slizníc, mäkkých tkanív čeľustí a ústnej dutiny, kontrolu zubných náhrad, kontrolu zubnej hygieny, hygienických návykov, určenie indexov KPE a PBI. V prípade potreby súčasne odstráni: povlak, zubný kameň, ošetrí zubný kaz. Ak má poistenec absolvované preventívne prehliadky, odstránenie zubného kazu mu hradí zdravotná poisťovňa.

Autor článku: realizátori projektu

Dátum zverejnenia: