Saktorovi odovzdali petíciu proti spaľovni banskobystrickej nemocnice

Petíciu proti obnoveniu prevádzky pyrolýznej spaľovne nebezpečného odpadu v areáli kotolne banskobystrickej Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta odovzdali dnes zástupcovia petičného výboru primátorovi Banskej Bystrice Ivanovi Saktorovi. Podpísalo sa pod ňu viac ako 5500 ľudí. Chcú tak zabrániť, aby sa v spaľovni spaľovali injekčné striekačky, plasty, biologický a ďalší odpad z nemocníc.

Regionálnu spaľovňu postavenú v časti Graniar si prenajala súkromná spoločnosť z Ivanky pri Dunaji. Obyvatelia Graniara majú obavy, že firma bude v nej likvidovať nebezpečný odpad nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Povoľovacie konanie o povolení skúšobnej prevádzky v spaľovní sa uskutoční vo štvrtok na banskobystrickom Obvodnom úrade životného prostredia.

Primátor Saktor konštatoval, že situácia je naozaj vážne, ak sa za desať dní podarilo získať viac ako 5500 podpisov. "Urobil som niektoré formálne kroky z hľadiska mesta a požiadal som ministra zdravotníctva o to, aby táto prevádzka už nebola obnovená a aby sa stavba odstránila. Pretože je naozaj v zóne, v ktorej žijú ľudia v rodinných a v iných domoch. Dostal som aj odpoveď od pána ministra, že rešpektuje názor mesta, ale sú tam aj záujmy ministerstva zdravotníctva a Rooseveltovej nemocnice. Budeme postupovať podľa zákona. Objavili sa nové skutočnosti aj z hľadiska kolaudačných rozhodnutí na túto stavbu, ktoré v minulosti bola evidovaná ako rekonštrukcia a údajne tam však bola postavená úplne nová spaľovňa," konštatoval Saktor, podľa ktorého by takáto spaľovňa nemala byť v meste, ale mimo neho.

Primátor sa so žiadosťou, aby nebola znovu obnovená prevádzka v spaľovni, obrátil aj na riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Jána Šulaja. Podľa Šulaja by však obnovenie prevádzky malo pozitívny dopad na ekonomiku nemocnice, pretože teraz nemocničný odpad musí odvážať na likvidáciu do inej spaľovne mimo mesta.

Členovia petičného výboru tvrdia, že nemocnica súhlasila s prenájmom spaľovne aj preto, lebo firma, ktorej ju prenajala, bude odpad z tohto zdravotníckeho zariadenia likvidovať bez poplatkov. Ak nechce byť stratová, musí teda v nej likvidovať aj odpad z iných nemocníc. Spaľovňa by sa tak stala nadregionálnou, hoci pôvodne bola určená len ako regionálna.

"Spaľovňa leží v centre Banskej Bystrice, je v správe Fakultnej nemocnice s poliklinikou a tá ju prenajala firme Medika, ktorá ju chce sprevádzkovať. Je to spaľovňa nebezpečného toxického nemocničného odpadu a plánované bolo zvážať odpad z nemocníc z celého Slovenska. Čiže vlastne by bola nadregionálna spaľovňa. Takéto spaľovne nie sú nikdy ideálne a zvlášť nie v takej husto obývanej oblasti," konštatovala predsedníčka petičného výboru Danica Šimkovičová.

Prevádzka v spaľovni nemocnice je dlhodobým problémom nielen časti Graniar, ale celého mesta. Jej výstavba sa začala v roku 1994 a po stavebnom ukončení ju dali do skúšobnej prevádzky. Nedosahovala však projektované parametre, dymom a zápachom ohrozovala okolitú individuálnu bytovú zástavbu a preto nebola uvedená do trvalej prevádzky. Rovnako skončil aj ďalší pokus v roku 2000, pretože nedosahovala parametre o ochrane ovzdušia stanovené zákonom. Podľa primátora Saktora je jej technologické zariadenie už zastarané a nevyhovuje normám Európskej únie. čo môže byť dôvodom na to, aby sa v nej prevádzka znovu nezačala.

Skúšobnú prevádzku povoľuje Stavebný úrad mesta Banská Bystrica na základe kladných rozhodnutí obvodného úradu životného prostredia, inšpektorátu práce, hasičského a záchranného zboru a orgánov hygienickej služby. Ak budú splnené podmienky vydané v rozhodnutiach a v stanoviskách uvedených orgánov, stavebný úrad skúšobnú prevádzku musí povoliť. Nemá totiž zákonný dôvod na to, aby ju zo zákona zamietol.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: