Lymskú boreliózu môžu prenášať aj jašterice, zistili mladí vedci z Košíc

Mladí vedci z Košíc dospeli k unikátnemu zisteniu. Lymskú boreliózu môžu prenášať aj jašterice, od ktorých sa neskôr nakazia kliešte. Tie potom môžu nákazu preniesť na človeka. "Účasť iných druhov zvierat na prenose borélie je celkom dobre preskúmaná. Získať materiál z vtákov alebo drobných hlodavcov je oveľa jednoduchšie ako z drobných jašteríc. Preto sme sa zamerali práve na tento chýbajúci článok v prenášacích cykloch borélií," uviedla pre TASR vedúca výskumného tímu Viktória Majláthová z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

Prvá štúdia bola realizovaná v Slovenskom krase na jašterici zelenej. Už majú výsledky aj z iných častí Slovenska, Poľska, Rumunska či Nemecka. "Všade sme potvrdili, že jašterice sú prenášačmi a rezervoármi borélií," uviedla Majláthová. Ako ďalej dodala, nebezpečnosť borélie lusitanie pre človeka, ktorá je špecificky viazaná na jašterice, zatiaľ nebola potvrdená. "Lymská borelióza je prenášaná iba kliešťom, to znamená, že samotné chytenie jašterice nemá na prenos ochorenia žiadny vplyv. Kontakt s nakazeným zvieraťom nie je nebezpečný," vysvetlila mladá vedkyňa.

Plazy boli doposiaľ opomínanou skupinou pre vedcov aj kvôli ťažkej dostupnosti zvierat na výskum. Unikátnu štúdiu realizovali traja mladí vedci z Košíc. "Primárnym chytačom jašteríc bol môj manžel, ktorý je profesionálny herpetológ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a venuje sa etológii a ekológii plazov. On bol ten, ktorý v teréne chytal a ja som v laboratórnych podmienkach spracovávala vzorky. Všetok materiál bol vyšetrený najnovšími geneticko-molekulárnymi metódami a PCR reakciou. Výsledky našej štúdie sú celosvetovo uznávané," dodala Majláthová.

Výsledky štúdie košických vedcov sú celosvetovo uznávané ako jedinečné. V súťaži mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov získali v tomto roku od Slovenskej akadémie vied (SAV) čestné uznanie. Lymská borelióza je najčastejšie sa vyskytujúca kliešťami prenášaná zoonóza na severnej pologuli. Postihuje prevažne pohybový aparát, vnútorné orgány, nervový systém a kožu. Jašterica zelená zohráva v prírodnom ohnisku lymskej boreliózy úlohu špecifického hostiteľa. Borélia lusitania je jeden z 12 druhov borélií, pôvodcov lymskej boreliózy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: