Mesto Partizánske nechce a nemôže zostať bez nemocnice

Partizánske nemôže a nechce zostať bez nemocnice, ktorej stopercentným zriaďovateľom je mesto, pretože spĺňa všetky kritériá na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v potrebnom rozsahu.

Uviedol to primátor Ján Podmanický, ktorý je zároveň predsedom správnej rady nemocnice. Podľa neho občanov i vedenie nemocnice prekvapilo, že nemocnica nebola zaradená do návrhu ministerstva zdravotníctva na minimálnu sieť poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, ktorú ministerstvo zverejnilo v júli tohto roka. Preto spolu s vedením nemocnice mesto podalo v stanovenom čase pripomienky a žiada, aby nemocnica bola zaradená do uvedenej siete. Túto požiadavku podporuje aj Trenčiansky samosprávny kraj, pretože v  kraji by podľa návrhu zostali iba štyri nemocnice, kým v iných krajoch by ich mali mať päť až osem, konštatoval Podmanický.

Navyše, nemocnica v Partizánskom má už štvrtý rok vyrovnaný, alebo mierne ziskový rozpočet. Keď ju v roku 2003 mesto prevzalo, mala takmer 12-miliónový dlh. Museli v nej urobiť drastické opatrenia, znížiť platy lekárom i stredným zdravotníkom, prepustiť ľudí. Mesto na začiatku pomohlo pôžičkou a neskôr prispievalo na kúpu moderných zdravotníckych prístrojov. V tomto roku to bude CT-prístroj za takmer 15 miliónov korún. Polovicu uhradí opäť mesto, zdôraznil primátor.

Aj pre riaditeľa nemocnice Jozefa Václava bolo veľkým prekvapením nezaradenie nemocnice do spomínanej minimálne siete. Podľa neho totiž nemocnica spĺňa všetky kritériá stanovené ministerstvom. Má potrebné odborné ambulancie, niektoré dokonca zdvojené, pre veľký počet pacientov. Nemocnica je dobudovaná po technickej, personálnej i odbornej stránke. Po nainštalovaní CT-prístroja bude mať všetky požadované moderné diagnostické prístroje. Pritom niektoré nemocnice, ktoré v sieti sú, musia ešte investovať, zdôraznil Václav.

Nemocnica v Partizánskom má kapacitu 220 lôžok, ktoré sú vyťažené na 85 až 87 percent. Za jej zaradenie do minimálnej siete hovorí aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje. Bez nej by museli obyvatelia dochádzať 40 až 50 kilometrov do Trenčína alebo Bojníc. Pritom spádová oblasť, v ktorej zabezpečuje zdravotnícke služby, je 50-tisíc a pri niektorých druhoch ochorení až 80-tisíc ľudí. V posledných rokoch sa totiž zvýšil počet návštev pacientov o takmer 70 percent, z nich je až takmer štvrtina takzvaných mimorajónnych, dodal riaditeľ. Podľa neho sú to dostatočné argumenty, aby ministerstvo zaradilo nemocnicu v Partizánskom medzi zariadenia, s ktorou musia zdravotné poisťovne počítať.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: