Geriatrický kongres v Prešove je zameraný na starnutie populácie

Populácia na Slovensku starne, čo sa stáva problémom pre medicínsky odbor geriatria, ako aj pre celú spoločnosť. Zhodli sa na tom účastníci VI. celoslovenského geriatrického kongresu, ktorého štvordňový program sa začal dnes v Prešove.

Hlavnou odbornou témou výročného stretnutia členov Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti (SGGS) a hostí z Česka, Poľska, Veľkej Británie a Švajčiarska je problematika ciev seniorov. V prednáškach pre asi 300 účastníkov však rezonuje aj pohyblivosť geriatrických pacientov.

Nad kongresom prevzal záštitu predseda Národnej rady SR Pavol Paška. Kongres sa koná v rámci 35. Reimanových dní, jedného z najstarších zdravovedných podujatí na Slovensku. V Prešove sa koná pravidelne od roku 1972. Na záver dnešného programu prevzal výročnú Reimanovu cenu Slovenskej lekárskej spoločnosti profesor Ladislav Hegyi z Bratislavy za súbor prác z oblasti preventívnej medicíny a vydaných v roku 2006. Hegyi je jedným z 23 zakladateľov SGGS v roku 1969, no v súčasnosti je z nich už len jediný aktívny v lekárskej praxi a je činný na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Reimanovu medailu dostal dnes aj odborník z geriatrie, profesor Štefan Koval z Košíc.

Ako Hegyi povedal pre TASR, "geriatrické služby v dnešnej dobe zdajú sa byť dobre zabezpečené, ale len zdanlivo". Konkretizoval, že na Slovensku je štyritisíc postelí pre akútnu a pre chronickú liečbu geriatrických pacientov. Horšie je, že existuje 59 geriatrických ambulancií a iba 26 lekárskych miest, čo znamená, že prevažná časť ambulancií je vedená len na čiastočný lekársky úväzok. Geriatria podľa neho na tom nie je dobre aj preto, lebo nepatrí v rámci finančnej politiky zdravotných poisťovní medzi preferované a dobre dotované medicínske odbory. Poznamenal, že problém prudko sa zvyšujúceho počtu starých ľudí s ekonomickými dôsledkami na fungovanie spoločnosti dnes ešte nie je veľmi pálčivý. Demografický vývoj však neveští nič dobré, v rokoch 2030-2050 sa prejaví neschopnosť spoločnosti uhradiť náklady na zdravotnícku starostlivosť a budú problémy s výplatou starobných dôchodkov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: