V Senici otvoria dialyzačné stredisko

Nové dialyzačné stredisko otvoria 24. septembra v Senici. Jeho vybudovanie reflektuje na akútnu potrebu zdravotníckeho zariadenia tohto druhu v okrese Senica. Spustené do prevádzky bude 1. októbra.

"Okres Senica je v súčasnosti na Slovensku okresom s najvyšším počtom obyvateľov, v ktorom nie je pre pacientov zabezpečená dialyzačná liečba," hovorí riaditeľ spoločnosti, ktorá stredisko vybudovala, MUDr. Stanislav Gerbel. Súčasťou dialyzačného centra bude aj nefrologická ambulancia, ktorá je nevyhnutná pri poskytovaní kvalitnej komplexnej nefrologickej starostlivosti. Predpokladaný počet pacientov po spustení prevádzky je približne 25 - 30 pacientov v pravidelnej dialyzačnej liečbe.

Dialýza prestavuje liečbu chronickej obličkovej nedostatočnosti, keď obličky nie sú schopné vykonávať svoju hlavnú úlohu, čiže očisťovanie krvi od toxických látok, ktoré vznikajú pri látkovej výmene v organizme. Dialyzačná liečba je teda detoxikačnou liečbou, ktorá očisťuje krv od nahromadených odpadových produktov. Je to pravidelná a dlhodobá liečba. Pacienti absolvujú dialýzu dva až trikrát týždenne, kde sa ich krv očisťuje od spomínaných látok.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: