korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Ešte týždeň potrvá možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu

Poistenci majú ešte týždeň možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu. Zákon im túto možnosť garantuje do 30. septembra. Prihlášku môže občan podať len do jednej zdravotnej poisťovne. 

V prípade, že občan podá prihlášku do viacerých poisťovní, stane sa poistencom zdravotnej poisťovne, do ktorej podal prihlášku ako prvej. Podaním viac ako jednej prihlášky sa však vystavuje aj možnému finančnému postihu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Prihlášku je možné priniesť osobne na pracovisko zdravotnej poisťovne alebo ju zaslať poštou, pričom poštová pečiatka musí byť najneskôr zo dňa 30. septembra. Pokiaľ podá prihlášku po tomto termíne, je evidovaná ako platná, ale poistencom sa stane až 1. januára 2009. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa zároveň nemusí odhlasovať, urobí to nová poisťovňa za neho.

Do 20. novembra príde poistencovi nový preukaz zdravotnej poisťovne s platnosťou od 1. januára 2008, kedy sa stane poistencom novej zdravotnej poisťovne. Až do 31. decembra 2007 môže používať preukaz pôvodnej poisťovne, ktorý jej však musí vrátiť do 8. januára 2008.

Zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré zmenia zdravotnú poisťovňu, musia do 8. januára 2008 písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné.

Podanú prihlášku do zdravotnej poisťovne nie je možné jednostranne zrušiť. Ak však má poistenec podozrenie, že k prepoisteniu došlo podvodom alebo na základe zavádzajúcich informácii, mal by sa obrátiť na konkrétnu zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o vysvetlenie, v krajnom prípade o stornovanie prihlášky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: