ÚDZS rokoval s predstaviteľmi zdravotných poisťovní

Uplatňovanie práva občanov na výber zdravotnej poisťovne, výmena informácií medzi úradom a zdravotnými poisťovňami a dohoda so Sociálnou poisťovňou o poskytovaní údajov boli témami pracovného stretnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) s predstaviteľmi zdravotných poisťovní. 

Predseda ÚDZS Richard Demovič zdôraznil princíp slobodnej voľby zdravotnej poisťovne. Úrad dodržiava uvedený princíp a nezasahuje do marketingových aktivít jednotlivých poisťovní. Napriek tomu úrad priebežne sledoval ich reklamnú kampaň a poskytovanie informácií, pričom zaznamenal niektoré nekorektné a klamlivé údaje o výhodách ponúkaných poistencom. O týchto skutočnostiach svedčia aj podania a podnety zo strany poistencov žiadajúcich o stornovanie prepoistenia. 

Úrad bude analyzovať sľuby zdravotných poisťovní z kampane a sledovať ich plnenie, ako aj vyhodnocovať podnety zo strany poistencov. V snahe rozšíriť množstvo informácií úradov práce z výkazov čakateľov na zamestnanie a vzhľadom k nízkej disciplíne poistencov na Slovensku úrad požiadal ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o otvorenie dohody so Sociálnou poisťovňou. Tieto údaje úrad ďalej redistribuuje zdravotným poisťovniam. 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyzval generálnych riaditeľov poisťovní na predloženie námetov na prehodnotenie efektívnosti plnenia tejto dohody, ako aj zaslanie pripomienok na spracovávanie údajov z úradov práce. ÚDZS informoval aj o svojich aktivitách, týkajúcich sa prenosu informácií medzi úradom a zdravotnými poisťovňami, ako aj o príprave projektu z oblasti online prenosu informácií obojsmerne medzi úradom aj zdravotnými poisťovňami.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: