Materiál o dlhu v rezorte zdravotníctva z rokovania vypustili

O informatívnom materiáli, ktorý sa týka dlhu v rezorte zdravotníctva, dnes členovia kabinetu nerokovali, pretože ho z rokovania stiahli. 

"Požiadali sme ministerstvo zdravotníctva, aby túto informáciu predložilo ako riadny bod na nasledujúcu schôdzu vlády, kde sa budeme situáciou zaoberať," vysvetlil dôvod tohto kroku premiér Robert Fico. Dodal, že kabinet v súčasnosti stojí pred otázkou, aj pokiaľ ide o rozpočet na rok 2008, ako sanovať niektoré problémy, ktoré sú v zdravotníctve také, aké ich prebrali od predchádzajúcej vlády. 

Hovorkyňa rezortu Silvia Balázsiková pripomenula po rokovaní vlády, že Fico nemal k obsahu materiálu žiadne konkrétne výhrady. Podľa uvedeného materiálu narástol dlh v rezorte zdravotníctva za prvých šesť mesiacov tohto roku o viac ako pol miliardy korún, čo prestavuje priemerný mesačný rast o 91 miliónov Sk. Týmto sa celkový dlh rezortu vyšplhal ku koncu júna na 7,367 miliardy korún.

Na dnešné rokovanie malo ministerstvo predložiť tiež nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti, ktoré bolo už predtým z dvoch predchádzajúcich rokovaní stiahnuté. Štátny tajomník MZ SR Daniel Klačko povedal, že k tomuto pracovnému materiálu bolo vznesených toľko pripomienok a takého charakteru, že je potrebné, aby sa nimi rezort zaoberal. "Ministerstvo sa snaží nájsť optimálny variant, ktorý bude vyhovovať z hľadiska legislatívy, ale vyhovie aj čo najväčšiemu množstvu pripomienkujúcich subjektov," uzavrel Klačko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: