Rezort si za materiálom ohľadne dlhu v zdravotníctve stojí

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) si za materiálom ohľadne dlhu v oblasti zdravotníctva, ktorý predložilo na dnešné rokovanie vlády, stojí. 

 "Vychádzali sme z reálneho stavu, ktorý je dokladovaný a tieto údaje sme použili v našej správe," prízvukovala po zasadnutí vlády hovorkyňa MZ SR Silvia Balázsiková. Dodala, že ministerstvo malo k dispozícii podklady jednotlivých zdravotníckych zariadení, zdravotných poisťovní, ako aj Sociálnej poisťovne (SP). Health Policy Institute (HPI) upozornil dnes na to, že MZ SR vo svojej správe o vývoji zadlženosti vyvoláva dojem, že dlh zdravotníckych zariadení sa spomaľuje. Avšak podľa neho zamlčali dôležitú skutočnosť, že SP voči nemocniciam nepredpisuje penále v plnej výške. 

Podľa materiálu predloženého do dozornej rady Sociálnej poisťovne 25. septembra tohto roka eviduje voči zdravotným zariadeniam k 31. júlu 2007 penále predpísané právoplatnými rozhodnutiami vo výške za viac ako 54 miliónov Sk a tiež penále nepredpísané právoplatnými rozhodnutiami presahujúce 1,618 miliardy Sk. HPI zároveň upozornilo, že ministerstvo nikde nevysvetlilo, prečo nezhrnulo nepredpísané penále do prehľadu dlhu. Dlh štátnych nemocníc by tak ku koncu júna nemal byť podľa neho 5,23 miliardy korún, ale vyšší.

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ivan Bernátek vysvetlil, že penále budú určite do dlhu zarátené, ale nemusia byť hneď. Skonštatoval, že ministerstvo o nich vie a dúfa, že ich do materiálu pri jeho najbližšom prerokovávaní doplní. SP sa podľa Bernátka k nemu vyjadrí až potom, keď bude pripravený na rokovanie vlády ako riadny bod programu a nielen ako informatívna správa.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: