Štátnym zdravotným poisťovniam nedôveruje polovica občanov

Štátnym zdravotným poisťovniam nedôveruje polovica občanov SR. Informovala o tom dnes spoločnosť TNS AISA Slovakia, ktorá v čase od 14. do 28. septembra uskutočnila reprezentatívny prieskum verejnej mienky.

Naopak, dôveru v kvalitnú zdravotnú starostlivosť poisťovní prejavila len necelá tretina (približne 30 percent) občanov, pričom ide najmä o starších ľudí a obyvateľov menších miest.

Prieskum ukázal, že počet ľudí odmietajúcich rušenie plurality na trhu verejného zdravotného poistenia stúpa. Proti zlučovaniu zdravotných poisťovní do jednej monopolnej sa vyslovila polovica respondentov. To je o päť percent viac ako v máji tohto roka.

Podpora vytvorenia jedinej zdravotnej poisťovne vo verejnosti mierne klesá. Len necelá tretina opýtaných (32 percent) je za jej zriadenie. V máji to pritom bolo ešte vyše 40 percent. O zámere vlády vytvoriť jednu monopolnú poisťovňu vie takmer každý, ide o 92 percent respondentov.

Agentúra TNS AISA Slovakia uskutočnila reprezentatívny marketingový prieskum trhu metódou telefonických rozhovorov zo špeciálneho CATI štúdia. Prieskumu sa zúčastnili ľudia vo veku 18 až 65 rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: