Darcovstvo orgánov a plazmy je na Slovensku dobrovoľné a bezplatné

V uplynulých týždňoch sa na slovenských vysokoškolských internátoch objavili plagáty, ktoré pozývali študentov darovať krv a krvnú plazmu do susedného Rakúska za finančnú odmenu. Klára Sviteková, zástupkyňa vedúceho lekára Národnej transfúznej služby pre TASR uviedla, že takéto nábory môžu znamenať určitý úbytok darcov na Slovensku, pretože problém vidí najmä v ich finančnej motivácii.

Na Slovensku je v súčasnosti podľa Etického kódexu Slovenského Červeného kríža darcovstvo krvi, vrátane krvotvorných tkanív pre transplantáciu dobrovoľné a bezplatné. Podobná situácia je aj v oblasti darcovstva orgánov. Robert Roland, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti skonštatoval, že darcovstvo plazmy a orgánov nemožno stotožňovať.

"Podľa platnej slovenskej legislatívy nie je darcovstvo orgánov za finančnú kompenzáciu možné, dokonca je zakázané a trestné," uviedol pre TASR Roland. Informoval, že v roku 2008 sa bude konať 2. československý transplantačný kongres a jednou z jeho tém bude aj etika darcovstva orgánov. "Na celom svete prebieha diskusia o platenom darcovstve orgánov, pretože niektoré krajiny najmä z oblasti východnej Ázie majú síce rovnaký právny, ale menej prísny realizačný prístup k transplantácii orgánov," uviedol Roland. Ďalším dôvodom je nedostatok orgánov a otázka slobody rozhodovania jednotlivca. 

V súčasnosti na Slovensku možno darovať orgány od mŕtvych alebo živých darcov. Roland uviedol, že najmä v posledných rokoch výrazne stúplo percento živých darcov, čo považuje za krok vpred. Takmer sto percent živých darcov je podľa jeho slov v priamom príbuzenskom vzťahu s pacientom, teda nie je to problém pre komisiu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá rozhoduje o darovaní orgánov od žijúcich darcov. 

 V prípade živých darcov ide o darovanie obličky alebo časti pečene, transplantácie pečene sa však v súčasnosti na Slovensku nevykonávajú. V prípade darcovstva od mŕtvych darcov ide na Slovensku predovšetkým o srdce, obličky, pečeň a výnimočne i o pľúca.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: